Lucka 19: Energi

Energi finns överallt hela tiden och påverkar mer än vad de flesta har koll på.

Energi förtjänar (minst) en egen lucka.

Nästan allt i vårt fysiska universum består av energi i någon form. Det som forskare tidigare såg som

ett märkligt tomrum visade sig vara osynliga krafter – en atom består till ca 99% av elektricitet och

resterande är fysisk materia (atomkärnan i detta fall).

 

Energi försvinner aldrig – det omvandlas bara: Solenergi omvandlas och lagras i växter. Vi äter växter och omvandlar till bl.a. värmeenergi och rörelseenergi. Och ibland behövs en energibärare som t.ex. elektricitet.

 

I vardagen kan vi prata om solens värmande strålar den första vårdagen, elen i hemmet, eller hur pigga vi känner oss. Utan att tänka på det pratar vi egentligen om energi i olika former. Denna grundläggande faktor/kraft ligger bakom allt liv och rörelse i universum. Att ta hänsyn till energin (både kvantitet och kvalitet) är ett måste

… om man vill förstå och kunna hantera miljö- och hälsoproblem vill säga.

 

T.o.m. tankar och känslor är energi - vilket indikerar hur subtil, komplex och svårförklarad

energi kan vara. Kan förstås vara svårhanterad också, om man inte är medveten och van.

 

Energi är även elektromagnetism vilket vi tittar på i nästa lucka.

 

 

Solceller för elproduktion är billigare och effektivare än någonsin.

 

© 2013-2019. Miljö- och hälsokliniken (MOHK)