Unika lösningar för unika sammanhang

Lucka 20: Elsmog

Elsmog har (till skillnad från energi) ökat enormt sedan slutet av 1900-talet, och de vanligaste exponeringarna idag har en negativ inverkan på allt levande. Men vad är "elsmog" och hur kan man skydda sig?

Elektromagnetism

Energi finns i allt - t.ex. värme, ljud, elektricitet och elektromagnetism.

Denna lucka fokuserar på elektromagnetism och dess moderna företeelse ”elsmog”.Elektromagnetism visas enklast i en bild (ovan) av ett spektrum av vågor (rymmer både magnetfält och strålning). De elektromagnetiska vågorna till vänster i bild är långa och därmed lågfrekventa (det är här vi finner planetens och människors frekvenser). Därefter följer Radiovågor och Mikrovågor. Spektrat är egentligen steglöst men delas in av klassificeringsskäl (gränsen mellan kategorierna är dock suddig). T.ex. mobiltelefonen har hela tiden legat på denna gräns – för 20 år sedan låg den närmare Radiovågor men har nu tagit stora kliv in i Mikrovågsområdet.

Man kan säga att högre frekvenser = större negativ påverkan, men det är en förenkling. Det finns många faktorer som spelar in - bl.a. att mobilsignaler är pulsade.


Elsmog

Elsmog är en modern och oprecis term som täcker in den onaturliga/människoskapade

delen av elektromagnetismen – den del som ökat så snabbt de senaste 20 åren och

som påverkar oss negativt.

Exakt hur det påverkar styrs av många faktorer, men att det påverkar kan vi förstå både med sunt förnuft och genom forskning. Om vi tar direkt exponering av mobiltelefon som exempel så visar oberoende forskning tydligt att riskerna och effekterna är så allvarliga att vi radikalt måste ändra de gällande gränsnivåerna i Sverige och i flera andra länder (Sverige är ett U-land i detta avseende).

Den stora risken för oss finns framför allt i mikrovågsstrålningen, och idag är de

främsta källorna mobiler, wifi och laptop/läsplatta. Vi kan här även räkna in "smarta"

elmätare (+ mikrovågsugn - med en mer indirekt exponering). Sedan är även fälten

en bidragande faktor (smutsig el t.ex.). 

Ovan nämns ”frekvens” som en av flera faktorer som avgör hur negativ påverkan blir.

Andra faktorer är tid, avstånd och antalet källor.

Vi bör minska på alla faktorer utom avståndet som ju förstås bör öka :)


Utveckling av informationen + källor Till julkalendern och de andra luckorna →


Elektromagnetiskt spektrum


©  2013-2019.  Miljö- och hälsokliniken  (MOHK)