Lucka 2: Levande ljus

Ibland är det skönt att byta det elektriska ljuset mot ett levande. Och det ger en mysfaktor särskilt på vintern och kring jul.

Levande ljus finns i många varianter och de har olika stor påverkan på miljö och hälsa.

Denna bransch är inte särskilt hårt kontrollerad (gällande nivåer kan inte anses säkra per automatik), och dominerande studier är sponsrade av ljusindustrin samt baseras på föråldrade gränsvärden ibland. Även om toxiciteten ofta är rimlig, så är det fortfarande en exponering av förbränning, och ett antal faktorer avgör hur mycket vi påverkas:

Ljus med mindre påverkan

Materialet i ljuset En av faktorerna som avgör hur mycket vi påverkas av förbränningen är

vad själva ljusblocket är tillverkat av: Paraffinljus (vanligt) är sämre, medan stearin och olika vaxljus

är bättre. Färgade och doftsatta ljus är sämre oavsett grundmaterial. Mer info.

 

Sotning Ibland ser man en smal strimma med svart rök från lågan vilket innebär sämre förbränning och större negativ påverkan på oss. Sotning kan bero dåligt grundmaterial, böjd veke eller annat som påverkar förbränningen.

 

Kvalitet ... framför kvantitet. Det finns sedan tidigare en kvalitetsmärkning för levande ljus

("RAL", bilden till höger), och numera har vi i Sverige även miljömärkta ljus (Svanenmärkning).

 

Vädra Se till att vädra efter att ni haft tända ljus - dels pga av ev. föroreningar, dels pga att eld "äter" syre.

 

Återanvändning & återvinning Gamla ljusstumpar kan enkelt smältas ner till ett nytt ljus. Värmeljus med aluminiumkopp sorteras i "metall" efter att man tagit bort hållaren för veken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bivax
Värmeljus i glaskopp
Källsortering

 

© 2013-2019. Miljö- och hälsokliniken (MOHK)