Unika lösningar för unika sammanhang

Hur påverkar information din hälsa?


Publicerad 30 juli 2015

Redigerad 1 aug 2015

Uppdatering:

Denna artikel ligger till grund för tre nyare artiklar som utvecklar vad som krävs för att lyckas med informations-hantering (IH).

Hur mår du - egentligen? Har det varit svårare att må bra de senaste åren? I så fall är det inte konstigt, då vårt samhälle delvis påverkar oss negativt både fysiskt och psykiskt, och en av faktorerna har ökat markant. Denna artikel syftar till att vara ett stöd och att underlätta i en av nutidens stora utmaningar: Informationshantering.

När jag nyss frågade hur du mådde, tänkte du efter eller kände du efter? Inte så lätt, eller hur? :)  Det är naturligt att göra båda samtidigt, men utvecklingen de senaste 20 åren är att tanken/hjärnan dominerar mer. Och när vi är mindre i kontakt med kroppen och våra känslor så blir det svårare att må bra (då kroppen berättar för oss medan hjärnan snarare tolkar). Hjärnans ökade belastning och förändrade rutiner (via massinformation, digitalisering och intensitet) påverkar mentala processer och kognitiva funktioner. Det innebär att hjärnan distraheras samt fungerar sämre när den ska utföra det viktiga jobbet att tolka kroppens signaler - vi blir mindre skärpta helt enkelt. Det krävs höjd medvetenhet och aktiva åtgärder för att inte fastna i denna fälla, vilket många inte ”har tid med” eller är medvetna om, så här kommer lite hjälp på vägen.


Information

Informationen har inte bara blivit mycket mer på relativt kort tid, den har blivit jobbigare också.

Reklamen idag är i bästa fall endast påträngande, i sämsta fall går den direkt till vårt undermedvetna utan att vi märker det. Nyheter domineras av problem, problem som är större och mer komplexa än någonsin - det kraschande finansiella systemet, hänsynslösa handelsavtal, hot & otryggheter (av olika karaktär, på olika nivåer, långt borta och nära), tekniktilltro som kan användas desperat och felaktigt för att lösa t.ex. svält (GMO) eller klimatproblem (geoengingeering).

Utöver dessa exempel, som är sociala konstruktioner, så pågår det stora skiften på vår planet gällande miljön och energifrekvenser (vilka påverkar oss och kan tillsammans med de sociala exemplen bidra till en känsla av kaos under pågående omställning).

Allt detta blandas dessutom med desinformation (ibland t.o.m. från källor som borde vara neutrala) samt hintar om att världen kanske inte fungerar riktigt så som du trodde ... att det du lärde dig i skolan inte alltid stämmer ... att myndigheterna i myndighetslandet Sverige ibland agerar felaktigt ... att hela samhällssystemet (som vi är en del av) har inbyggda ohållbarheter.

Det händer ovanligt mycket just nu som är stort/komplext/obekvämt som gör att man ibland mår dåligt, blir förvirrad eller vill "stoppa huvudet i sanden". Men det är en tillfällig fas.

Framväxten av informations-teknologin och kapitaliseringen av kunskap bidrar bl.a. till att man blandar ihop information och kunskap. Den bidrar även till en ”objektifiering” av kunskapens subjektiva sida, och i förlängningen kan detta påverka hur vi ser på lärande och pedagogik.

Bernt Gustavsson, Kunskapsfilosofi (2000)

Följande åtgärder kan hjälpa oss att må bättre:

  • Begränsa mängden info (kvantitet).
  • Granska återstående info kritiskt (kvalitet). Granska både med förnuft och känsla. Var beredd på att behöva omvärdera, och var medveten om dina attityder & förväntningar i givna sammanhang.
  • Välj aktivt vilken info du tar till dig.
  • Öva på att lyssna på kroppen och din inre visdom, och våga följa det oftare.
  • Var medveten om hur du hanterar infon (mentalt, känslomässigt m.m.). Apati eller drivkraft?


Vad är information?  Lögn, skvaller, åsikt, recension, referat, teori, vetenskap och sanning

kan vara olika typer av info men det är inte detsamma som kunskap. 

Info måste bearbetas och sättas i sammanhang för att bli kunskap, som sedan praktiseras på olika sätt. Vetenskap är en plattform för att bilda kunskap och försöka bevisa teorier. Sanning är det vi i nuläget enas om utifrån samlad kunskap. (Exempel på tidigare sanningar: Jorden är universums mittpunkt; atomen är minsta möjliga beståndsdel. Vad blir nästa sanning att ändras?)

Kunskap och sanning är alltså mänskligt subjektiv och föränderlig.


Exempel: Du är sjuk och går till en läkare som ger ett utlåtande. Du går till läkare nr 2 för en andra åsikt och får ett annorlunda utlåtande. Två experter har nu med hjälp av samma kunskap (läkarutbildningen) givit två olika utlåtanden på samma symptom. Vem ska du lyssna på? Jo, det hemliga alternativ nr 3: Kroppen! Kroppens inneboende kunskap är så nära sanning man kan komma – problemet är bara att utlåtande nr 3 är lite svårt att höra/förstå.


Dessutom är vi förstås aktiva deltagare också – dvs att vi förser omvärlden med info, inte endast tar emot. Därför bör man vara medveten om att allt som nämns i denna artikel kan påverka vad du säger och hur (detsamma gäller förstås i sociala medier där man även sprider andras ord).


Utöver information så påverkas hjärnan även av t.ex. mat och yttre miljö.

En ökad andel skräpmat i kombination med diverse föroreningar, buller och strålning sänker hjärnans prestation. (Strålningen har även en direkt inverkan då elsmog är energi & elektricitet liksom hjärnan & dina tankar. Även fluor, diverse tungmetaller och nanopartiklar kan ha direkt inverkan och ibland t.o.m. samverkan med strålningen.)

Över en längre tidsperiod så anpassar sig din (fantastiska) kropp för att vara mer i harmoni med din livsstil och minska på dissonans (som en försvarsmekanism), men det innebär att vi vänjer oss vid en lägre livskvalitet. Jag kan ta mig själv som exempel: För 15 år sedan hade jag en livsstil som idag hade fått mig att må markant dåligt – dvs att min kropp (som idag vant sig vid hög livskvalitet) snabbt & tydligt hade reagerat om jag nu hade testat min gamla livsstil.


Din hjärnas välmående och prestation avgör hur väl du hanterar vardagen och ditt övriga mående. Därför är det viktigt med begränsad info, vald info och medvetenhet om hur du hanterar den.

Dina tankar, din inställning, känsla och agerande är energi i olika former som påverkar din omvärld och dina upplevelser – delvis genom att skapa och attrahera snarlika energier. Det innebär att två personer med snarlika förutsättningar kan ha stor skillnad i välmående.

Exempel: Ett syskonpar bor i samma hus (och har samma yttre miljö) och äter samma mat. Men syskon nr 1 lever ett väldigt medvetet liv och är skicklig med energier och tankar. Det resulterar i att syskon nr 1 neutraliserar en del av den negativa exponeringen samt attraherar positiva energier och stimulerar självläkningen, och mår därmed markant bättre än syskon nr 2 – trots att  syskonen har snarlik genetik (arv) och exponering (miljö).

Därför påverkar allt som nämnts ovan hur du mår överlag. vilket i sin tur kan påverka jobb, studier och relationer. Det blir extra märkbart om man är högkänslig och samtidigt är en person som vill hålla koll på läget och förbättra världen.


Men som sagt, det går att må bra även i detta samhälle: Steg nr 1 har du redan tagit genom att höja medvetenheten (genom att läsa denna text). Steg 2 är att vidta aktiva åtgärder – minska på de negativa faktorerna och öka sådant som neutraliserar dem (och får dig att må bättre överlag). Mer tips om detta finns t.ex. i julkalendern.

Svaren och ”sanningen” finns inom dig eftersom du är en del av naturen. Naturen vet bäst, och har utvecklat näst intill perfekta balanserade harmoniska lösningar, och vi människor bör lära oss av det och följa naturen (men vår hybris, egoism och bekvämlighet står ofta i vägen). Personligen har jag funnit bättre svar genom meditation & yoga än jag gjort genom sökmotorer på internet. 

Det är viktigt att ibland se större perspektiv och att avdramatisera jobbig info eller vardagsproblem. Tänk på att dagens teori kan vara morgondagens sanning. Och vad spelar det för roll om jag missar nyheterna en dag ... eller tre?


Jag har arbetat med stora, komplexa och obekväma frågor i över tio år nu och en stor del av arbetet består av olika typer av informationshantering. Jag har behövt göra allt som nämns i denna artikel och det har varit tungt emellanåt (bl.a. gått in i väggen för några år sedan), så jag har full förståelse för er som tycker att detta är jobbigt. Men jag har utvecklats genom detta, och en del av mitt arbete idag går ut på att underlätta för andra.


Hoppas att denna artikel var stödjande och kan fungera som en liten guide i informationsdjungeln.  Ta hand om dig - annars får jag göra det ;)


Miljövänliga Välgörande Hälsningar

/ Jimmy

infosanity
Mouse on top of mace
George Carlin - The paradox of today


©  2013-2020.  Miljö- och hälsokliniken  (MOHK)