Unika lösningar för unika sammanhang

Förtjänar du din rösträtt?

Aktiv info-hantering (IH) brukar tyvärr hålla låg kvalitet och/eller utföras alltför sällan – något som blir extra tydligt nu inför valet.

Då en tragiskt stor grupp människor inte orkar/vill ägna sig åt aktiv & kvalitativ IH hamnar de istället i fårskocken som följer herdar. Det finns olika herdar med olika meningar och varierande välvilja, men ofta grupperas det i två … två större grupper som tycker olika i ett givet sammanhang. Denna situation blir allt vanligare i ett samhälle där möjligheten att vara neutral (eller tycka lite olika) kontinuerligt minskar. Vi har m.a.o. en benägenhet att snabbt sätta folk i ett fack på motsatt sida om de inte tycker som oss själva. Denna polarisering är en viktig orsak till missförstånd, segregation, konflikter, rädsla och en övergripande holistisk ohållbarhet. (Vi får inte glömma bort ”söndra och härska” - den sedan länge befästa strategin hos maktlystna.)


Det är svårt att nå genom det enorma info-flödet och mediabruset, men artiklar som denna  lyckas ibland. Vilket delvis beror på att den tydligt placerar sig i en av grupperna och man då kan bräka artikelns budskap i bekväm samstämmighet. Jag valde denna artikel då den har tydliga brister i IH samt att den föreslår blankröst för att visa missnöje (inte särskilt konstruktiv lösning) vilket också visar på herdegruppernas omedvetenhet & okunskap om alternativen … det finns 78 valbara partier till detta val, men det fokuseras (nästan) uteslutande på de åtta nuvarande. Hur kan man göra ett demokratiskt val om man inte känner till majoriteten av utbudet och inte tar med det i sitt beslutsunderlag inför röstningen??? Man skulle (med satiriskt perspektiv) kunna säga att Melodifestivalen har bättre demokrati i det fallet.

”Svenska nyheter” är ett av få inslag i normalmediabruset som har lite mer balans och kritik, men det är långt ifrån tillräckligt - även gällande IH.

Tredje exemplet är en artikel som har bättre IH och bättre balans än de två ovan, men denna kommer följaktligen inte fram i bruset.


Det är lätt att ha en åsikt och gapa i sociala medier för att göra den hörd. Inte lika lätt att ägna sig åt kvalitativ IH … vilket är en förklaring till att majoriteten väljer den lätta vägen.

Det är idag populärt/trendigt/mainstream/PK att förespråka hållbarhet, men det gäller tydligen inte något som viktigt övergripande och genomsyrande som info. Endast energi är större och mer livsavgörande än info, men inte heller den kan vi hantera på ett bra sätt (varken fysiskt eller metafysiskt).

Jag får emellanåt frågan om varför det går så långsamt med omställning till ett hållbart samhälle. Anledningarna är många – bristande IH är en av dem. 


Rösta rätt?

Nej, jag tänker inte (till skillnad från många andra) berätta för er vem ni ska eller inte ska rösta på. Detta stycke lyfter istället hur man bör förhålla sig till valet och sin egen beslutsprocess. Här är några tips:

  1. Följ politiken 12 år bakåt – inte 12 dagar innan valet (då man snarare bör sluta lyssna).
  2. Rösta för snarare än emot. (Svårt att få det önskade genom att rösta emot det oönskade.)
  3. Rösta med hjärtat också – inte bara med analytiska hjärnhalvan. Vad behöver du egentligen? Vad längtar du efter innerst inne?


Och sist men inte minst – lite avdramatiserande perspektiv: Politiken är endast ett verktyg av många som påverkar vårt samhälle. Världen går inte under för att ”fel” parti skulle vinna. Detsamma gäller för övrigt i Mello (fel låt) där engagemanget är likvärdigt trots att Mello-valet sker under tre månader årligen. 


Oavsett resultatet i riksdagsvalet är det upp till dig hur du hanterar det och vilken roll du spelar den kommande mandatperioden.


Det enda jag önskar är att det sker stora & snabba förbättringar gällande miljö & hälsa – allt annat är sekundärt (enligt vetenskapen m.m.m.).Mvh (Miljövänliga välgörande hälsningar)

Jimmy

Publicerad 8 sep 2018

"Hur kan man göra ett demokratiskt val om man inte känner till majoriteten av utbudet ..."


©  2013-2020.  Miljö- och hälsokliniken  (MOHK)