Unika lösningar för unika sammanhang

Kort om mina uppdrag

Ett urval av genomförda och pågående uppdrag

Uppdragen listade nedan har utförts både inom och utanför ramarna för Miljö- och hälsokliniken. Utöver dessa finns många andra mindre uppdrag som på olika sätt bidragit till helheten. Och sist men inte minst har jag förstås det största uppdraget av alla – mitt eget liv.  Ett livslångt uppdrag, där vissa delar är genomförda, vissa pågående och ytterligare några är säkerligen att vänta.


Malmö stads miljöförvaltning

# Ledde arbetet med lärarhandledningen Klimatakuten som gick ut på att sprida den till GS och GY i Malmö samt att hålla lektionspass på dessa skolor. Deltog även i andra liknande projekt.     2007 + 2008

# Utredare för Malmö stads miljöanslag (handläggning, kontaktperson, granskning).       2007 + 2008

# Facilitator för Malmö stad på första träffen i projektet Öresundsklassrummet.        Sep 2010


Kommunförbundet Skåne

Solar Region Skåne: Projektledare för Solracet vars syfte var att lära 6-klassare i Skåne mer om solenergi genom att skapa ett utbildningsmaterial åt dem (teori) och genom att de byggde och tävlade med små solcellsbilar de själva byggt (praktik). 

Jag guidade även svenska och internationella besökare till Malmös solanläggningar.     2009 + 2010


Energikontoret Skåne: Projektledare för Energy Agency Conference. Jag samordnade en konferens (under COP15) för alla EU:s energikontor.   Se bilder här.                                        Hösten 2009 


Malmö Naturskola: Projektledare för Ut i Malmö vars syfte är att lyfta vissa naturområden i Malmö

och locka dit allmänhet och skola.                                                                  2011 + 2012


Grönsakslandet Malmö: Skrev ansökan samt hjälpte till med uppstarten av projektet.    2013


Malmö museer: Deltagande i referensgrupp inför en ny basutställning* om Malmös natur. Min nisch var miljögifter och pedagogik.  * Vår natur är nu invigd.                                       Våren 2014


Malmö högskola: Gästföreläsare på kursen Design och hållbar utveckling.     Mars 2014 + Feb 2015


Studiefrämjandet: Förbereda ett event för förstagångsväljare samt delta som miljöexpert.   Maj 2014 ->


Lunds kommun: Föreläsning + tre workshops om gifter i vår vardag samt Giftfri förskola. Det var en del av programmet för kommunanställda på en inspirationsdag.                                 November 2014


Malmö stads förskoleförvaltning: Ledare för pilotprojektet Inga gifter i våra förskolor där jag även bidrog till att avgifta en förskola och utbilda dess personal.   Kompendium.             2014-2015    (Bilden -> )


Freinetskolan i Lund: Event för personalen, och för föräldrarna.                      Okt + Nov 2015.   


Eslövs kommun: Talare på regional "giftkonferens". Jag presenterade giftfria förskolor.    Nov 2015.


Malmö stads upphandlingsenhet: Miljöanpassade delar av Malmös upphandling.     Sep-dec 2015.


Miljöpartiet och Kävlinge kommun: Föreläsningar om giftfritt badrumsskåp.    2016 + 2017  (Bilden -> )


Trelleborgs kommun: Föreläsning om giftfri förskola, på inspirationsträff för kommunen.       Maj 2017


Svedala kommun: Föreläsningar + inventeringar för att kemikaliebanta förskolorna.          Hösten 2017


Kemikalienätverket Jönköping: Samtal & föreläsning "Kemikaliebanta utan ångest"            Nov 2017

samt föreläsning om "informationshantering" (med visst miljöfokus).                                         Maj 2018


Helsingborgs kommun: Projektledare & miljöpedagog, enheten Miljö och livsstil.  Utöver allmänt miljö- arbete låg mitt fokus på lektioner: Avfall och Energi, och jag drog igång & samordnade Solracet.     2018


Förtroendeuppdrag

Naturskyddsföreningen: Ledamot i riksstyrelsen.                                                               2016 - 2018

Naturskyddsföreningen i Malmö: Ordförande   2009 - 2013  +  andra styrelseposter       2007 - 2009

Utdelning av Malmö stads miljöpris.


Studentkåren Malmös miljöförening Fenix: Ordförande + andra styrelseposter.

Jag grundade Guldmoroten (en utmärkelse för miljöinsatser på Malmö högskola), och fick dessutom äran att ta emot när Fenix fick Malmö stads miljöpris för sina insatser (bilden).       2004 - 2008

Malmö högskola: Studentrepresentant i Malmö högskolas miljöråd.                           2005 - 2006


Övrigt

Naturskyddsföreningen i Malmö:

Grundade och ledde satsningen Kemikaliesamtalen.                                                     2012 - 2016

Styrelsens representant i satsningen Malmö Green Map där vi tillsammans med Malmö stad tog fram en elektronisk karta över Malmös miljöanpassade verksamheter och platser.              Start våren 2009

Styrelsens representant i nationella projektet Schysst sommar som syftade till att engagera ungdomar i miljöfrågor.                                                   2010 + 2011

Projektledare för Miljöfilmfestival 2010.            Nov 2010

Styrelsens representant i filmad intervjuserie om mat och klimat.    Mars 2009

Styrelsens representant i flera andra sammanhang som t.ex. utbildningar, seminarier, debatter och utvecklingssamtal om Malmö stads miljösituation. Fokus: Omställning, kemikalier och konsumtion.

Kemikalienätverket: Generellt aktiv samt leder den regionala delen i Skåne.              2010 - 2018


Studiecirklar jag lett: Sensus* 2004 – 2008 (samtalsterapi); Studiefrämjandet 2012 - 2014 (Nyfiken Grön + Kemikaliesamtalen); ABF 2012 (Gifterna i mitt liv).    

* = Här genomfördes min cirkelledarutbildning, och här ägde de träffar rum som ingick i uppdraget för

SPES (SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd): Samtalsledare, informatör, kontaktperson. 


Eco Preservation Society: Volontärarbete i återskogningsprojekt på Ocean Ranch Reserve i Costa Rica.     Februari 2013


Miljökollektivet FOT: Grundare och verksamhetsledare. Samverkan med artister och festivaler (+ delar ut GuldFOTen till miljöanpassade festivaler). Syftet är att miljöanpassa allmänheten via kultur.    Start 2007


Föreläsningar: Flera ggr/år (i olika sammanhang) om t.ex. Giftfri vardag och informationshantering.Diverse texter: En liten samling av texter i olika former som rör mig/denna verksamhet.


Ibland finner ni mer info om uppdragen på nyhetssidan

Workshop "Mindfulness" på Trädplanteringsdagarna 8-9maj2018 i Pålsjö skog.
Bilar som deltog i Solracet
Ut i Malmö: Fladdermusguidning
Eventet för förstagångsväljare. Garaget i Malmö 12 maj.
Inga gifter i våra förskolor
Delar av riksstyrelsen på riksstämman 2018.
Naturskyddsföreningens nationella kampanj "Klimatstafetten" var en del av Malmöfestivalen 2009.


©  2013-2020.  Miljö- och hälsokliniken  (MOHK)