Unika lösningar för unika sammanhang

Mer om tjänsterna 

Nedan finner ni utförligare information om tjänsterna. Det kan t.ex. finnas specifika förutsättningar som gäller för en viss tjänst men inte för de övriga.  För alla tjänster (och hela MOHK:s verksamhet) gäller en hänsyn till högkänsliga personer och kemisk intolerans samt info-hantering.

Detaljerad information bifogas vid beställning, men ni är förstås välkomna att höra av er med frågor innan ni beställer.   Här är fler exempel på sådant som denna verksamhet täcker in.

Startblocken 

Samtal om din nuvarande situation - vad du vill förändra, varför, känslor, etc. Utifrån detta inledande samtal föreslås åtgärder och hur vi går vidare.

Denna tjänst är normalt en ingång till övriga tjänster, men den kan vid behov beställas separat.

Startblocken ingår i paketpriset vid beställning av flera tjänster.


Pris: 200 kr

Heminventering

Vi går genom valda delar av er bostad, och tittar på vad som kan förbättras, vad som redan görs bra och varför. Ni väljer själv vilken omfattning och inriktning inventeringen ska ha. 

Denna tjänst har två huvudinriktningar: Kemikalier och Strålning* (från trådlösa apparater). Det kräver mycket tid och energi att sätta sig in i dessa farliga områden, och i båda fallen är kännedom och konsumentskydd låga. Dessa inriktningar är grunden, som sedan kan kompletteras med tilläggen Städning, Energi eller Mätning.


Det är viktigt att ha en hälsosam hemmiljö - dels för att vi spenderar mycket tid hemma, dels för att vi sover här.


"Heminventering halv" innebär grundinformation + valfritt rum.  "Hel" innebär grund + 3 valfria rum.

"Dubbel" innebär Kemikalier + Strålning*

Tilläggstjänster:

"Städning" innebär grundinformation om hur man städar utan att tillföra miljögifter + en kort demonstration. 

"Energi" innebär hemmets energiförbrukning och/eller energiflöden (feng shui).

* "Mätning" = Utöver grundläggande info och anpassade råd, görs exakta mätningar av strålning och magnetfält (ingår i Strålning, inte i Kemikalier). Kan även beställas som en separat tjänst.


Pris:  900 kr halv     1300 kr hel      1600 kr dubbel      300 kr per tilläggstjänst

Mitt gröna jag 

Vi tittar på överenskomna områden och aspekter av din vardag, och miljöanpassar så långt det är möjligt.

Exempel på områden: Mat, kläder, el/värme, transporter, prylar m.m.

Att vi har en miljöpåverkan går inte att komma ifrån, men den genomsnittliga svensken har en livsstil som ger ett onödigt stort ekologiskt fotavtryck. Vi minskar på detta med enkla knep.

Åtgärderna brukar även gynna din hälsa och ekonomi.


Pris: 400 kr

Mitt hälsojag 

Liknande upplägg som i tjänsten ovan, och dessa två tjänster kan med fördel kombineras.

Fysisk och mental aktivitet, kost, andning samt vila & sömn är sådant som berörs i Mitt hälsojag.

Även yttre faktorer påverkar din hälsa (miljögifter, buller, strålning).

Åtgärderna brukar även gynna miljön och din ekonomi.


Pris: 400 kr

Mitt överjag

I omställningsarbete är de mentala processerna centrala, då vi här kan finna de största hindren för utveckling/omställning. Vi tittar här lite närmare på informationshantering och medvetenhet (som för övrigt löper som en röd tråd genom alla tjänsterna). Detta är en fördjupning och utveckling av Startblocken, men denna tjänst fungerar utmärkt att beställa separat.

Denna tjänst är gynnsam för att upptäcka sådant som vi sällan ser på egen hand samt för att ge nya perspektiv.

Detta leder vanligtvis till större klarhet och lätthet i ditt liv, vilka i sin tur minskar på stress och oro.


Pris: 400 kr

Allt är energi

Din omvärld och din kropp är energi i olika former. Kvalitet och flöde av energier påverkar ditt mående. Energibehandlingar ökar ditt välmående på olika plan, och utifrån dina behov kan vi välja att fokusera på fysiska processer, mentala processer eller den allmänna balansen i kroppen.


Du kommer att kännad dig avkopplad och mindre stressad efteråt. Mer lätthet och flöde är andra effekter.


Pris: 499 kr

Expertis / konsult / frilans

Dra nytta av denna holistiska kompetens i sammanhang som föreläsning, studiecirklar, journalistik, miljöledning,

projektledning m.m.

Mer om mina tidigare erfarenheter och exempel på uppdrag finner ni här.


Pris: Kraftigt varierande

Paket 1   1590 kr

Mitt gröna jag

Mitt hälsojag

Heminventering

Paket 2   990 kr

Valfri rådgivning

Mitt överjag

Allt är energi

Priserna

Priset som är angivet vid respektive tjänst/tilläggstjänst gäller vid enskild beställning - om man kombinerar tjänster eller beställer flera samtidigt kan priset sänkas (paketpris).

Alla priser ovan är inklusive moms.

Tjänster anpassade till organisationer (skolor, företag, föreningar etc) har en individuell prissättning. Ovan angivna priser gäller inte för organisationer.


Dessutom lämnar MOHK alltid en nöjdhetsgaranti: Om kunden inte har märkt en förbättring inom två veckor, är nästa behandling gratis. Hur blir det bättre än så?


©  2013-2020.  Miljö- och hälsokliniken  (MOHK)