Donation

Varför donera?

En stor del av mitt arbete sker ideellt (på min fritid, utan betalning), och detta arbete gynnar både de som aktivt tar del av min info och de som inte ens känner till mig (övriga allmänheten). 

Mitt ideella arbete domineras av info-hantering/IH: Att läsa väldigt mycket info; analysera & sålla ut; bearbeta och vid behov skapa pedagogiska texter.
Trots att jag tränat på detta sedan 2002 tar det fortfarande mycket tid och energi (pga ökad info-mängd) vilket är en stor orsak till varför de flesta människor inte kan/orkar syssla med detta själva.
Men då alla bör syssla med IH på någon nivå, har jag skapat denna artikel/guide för att underlätta.

Det ideella arbetet består (sedan 2004) också av prioriterade miljöinsatser över flera områden och på flera nivåer (vilket ju gynnar allt liv på den här planeten).

Prioriteringar, strategi och metoder väljs utifrån många års erfarenhet av analyser (text, SWOT, LCA m.m.) och ledning/driv inom olika projekt och processer.*

Men det (tillsammans med mitt starka driv för naturen, effektivt arbete och sanning/rättvisa) innebär att jag oftare än Svensson/etablissemanget går snabbt fram och (vid behov) utanför boxen … vilket kan leda till att jag upplevs som svår att placera eller relatera till … vilket ibland leder till att jag exkluderas. Det är förstås utmanande (och dyrt) men också ett tecken på att jag gör rätt saker.

* Vissa av de mer formella uppdragen jag haft finns listade här.

Denna verksamhet var tidigare registrerad som ett företag, men avregistrerades 2016.
Det finns möjlighet att ta formella uppdrag (faktura) via egenanställningsföretag men det normala är mindre direktbetalningar för enstaka insatser.

Tack för att du tog dig tid att läsa detta, och förstås extratack om du donerar.

Mvh.
 Jimmy

Bank-konto (SEB)
5506-0023559

Odysee / Stripe.

Swish:
0700-189339