Om Jimmy

Hej alla nyfikna

Det är alltså jag som bedriver verksamheten. Jag startade MOHK dels för att jag anser att det behövs fler verksamheter som denna, dels för att bättre nyttja min kompetens.

Man kan säga att jag var en ”medel-Svensson” fram till 27-års ålder då jag aktivt började ställa om mitt liv. Men redan som barn kände jag att jag ville mer, vilket bl.a. ledde till att jag som 15-åring självmant började studera näringslära på fritiden (då jag ville veta vad jag fick i mig och vad jag kunde förbättra). Sedan dess har hälsa varit ett viktigt intresseområde för mig, men det tog inte riktig fart förrän jag 2002 började studera friskvård. 2004 och framåt blandade jag även in mentala processer i hälsotänket, och samma år tog mitt spirande miljöintresse riktig fart.

Sedan barnsben har jag vurmat för de svaga och utsatta, och när jag började studera miljöfrågor insåg jag snabbt att jag hörde hemma här. Människor och djur kan fly undan hot, men vegetation får snällt stå där och ta emot miljögifter, motorsågar och annat som kommer dess väg.

Även om miljöintresset har dominerat mitt liv de senaste åren har hälsan aldrig glömts bort. Tvärtom så blir den efterhand större och mer integrerad i mitt miljöarbete. Detta är en naturlig del av min personliga utveckling som går på djupet för att höja medvetandet och mitt holistiska agerande.

Medvetenhet är en viktig del i alla aspekter av våra liv – särskilt i samband med omställningar. Därför löper medvetenhet och mentala processer som en röd tråd i MOHK:s verksamhet.

Relevanta utbildningar?

  • Lärarutbildningen (basår, inklusive praktik)
  • Miljövetenskap (kandidatnivå) + tilläggskursen Vår fysiska omvärld (kemi, fysik, geologi, meteorologi, astronomi).
  • Grundläggande psykologi och samtalsterapi + 4 års praktiserande som samtalsterapeut

Listan kan göras längre, men jag finner det varken relevant eller intressant. Relevant är däremot hur man hanterar den information som utbildningar förser oss med. Hur förankrar du infon i dig, och hur omvandlar du den till kunskap och bildning? Hur bidrar kunskapen till att höja ditt medvetande och påverka ditt holistiska förhållningssätt? Och sist men inte minst: Agerar du därefter?

Det är dessa sistnämnda saker som har höjt kvaliteten i mitt liv – både privat och yrkesmässigt.

Erfarenheter

Erfarenheter som bidragit till kvalitetshöjningen är t.ex. ledning av ett flertal projekt (se Mina uppdrag), ett mångsidigt arbete inom Naturskyddsföreningen (+ förtroendeuppdrag) samt personlig omställning.

Mina privata erfarenheter har varit viktiga för min utveckling, då de har bidragit till ökad kvantitet och kvalitet av perspektivtänk (makro, mikro, helikopter, utanför boxen) samt att blanda tusenårig visdom (t.ex. yoga, reiki, ayurveda) med modern vetenskap.

Att praktisera och utveckla dessa saker innebär ibland att gå mot strömmen, vilket är en viktig del i livets skola som kompletterar den akademiska skolan … eller tvärtom. Oavsett så bidrar det till  högre medvetande och holistisk kompetens – något som behövs för att lättare förhålla oss till livet och vår väg genom detsamma.

Ibland behöver man ta ett steg bakåt för att komma framåt.