Ensamhet

Olika syn på ensamhet

Publicerad 27 jan 2018.

Alla är vi ensamma ibland, men det kan kännas olika och värderas olika. Det beror inte bara på dig utan även på yttre faktorer i ditt samhälle, som ibland missar relevansen i ensamhetens esoteriska energi.

Denna artikel tittar på ensamhet och tomhet, vilka möjligheter som ingår samt hur detta behandlas olika beroende av vilken kultur eller vetenskaplig tradition man har som utgångspunkt.

Innehåll:

  • Vad är ensamhet och tomhet?
  • Kan det vara positivt?
  • Olika synsätt påverkar oss.
  • Vad kan man göra?

Ensamhet & tomhet

Det är skillnad på att känna sig ensam och att vara ensam. Man kan känna sig ensam i ett rum fullt med folk, och man kan känna lycka & samhörighet trots att man är ensam (på vandring i naturen t.ex.). Din upplevelse är väldigt individuell och den kan variera från gång till gång – trots att förutsättningarna ser ut att vara samma … på ytan åtminstone. När man gräver djupare så stöter vi på faktorer som kan ändra dessa förutsättningar obemärkt – t.ex. känslor och tankar. Människans känsloliv är väldigt komplext (och i sig påverkat av många faktorer), varför vi sällan vet på förhand om vi kommer att uppleva ensamhet eller varför vi gör det. Men det är vanligare att extroverta människor känner denna ensamhet. Är du en mer extrovert eller mer introvert typ? 

Man kan ha negativ påverkan på sin fysiska och mentala hälsa genom att känna sig ensam (på ett destruktivt sätt) under en längre tid. [1]

Men ensamheten är en komplex känsla som även berör ”tomhet” – de kan betraktas som två separata känslor men ofta går de in i varandra då båda berör avsaknad. Tomhet kan frammana ensamhetsliknande känslor trots ett rikt och givande socialt liv. Jag tar upp detta då nästan alla tips & bot mot ensamhet baseras på att förbättra det sociala livet.

Tomhet är (i ett samhälle som Sverige) en viktig orsak till dåligt mående och destruktiva beroenden … för att man inte förstår tomheten och därmed ofta är rädd för den (istället för att välkomna den och gör något konstruktivt).
Denna tomhet kan triggas av att man saknar t.ex. en bas att kalla hemma, en livspartner eller en social grupp (i ens vardag eller i samhället/kulturen). Tyngdpunkten ligger på meningsfulla relationer, meningsfull sysselsättning och (förstås) mening med livet.
Sådan tomhet kan vara jobbig på olika sätt och ibland överväldigande, vilket är helt normalt.

Ett sätt att hantera detta är att (när man orkar) välkomna tomheten … bekanta dig med den … och att sedan fylla den med något meningsfullt.
MEN, det är också ok att ogilla en jobbig känsla och att vara deppad en stund. Vi är inte perfekta, och det är nog inte tänkt att vi ska gå runt och vara lyckliga hela tiden … om man inte har kommit väldigt långt i sin andliga utveckling 🙂

Lite förenklat kan man säga att ensamhet fokuserar på sociala livet, medan tomhet fokuserar på meningsfullhet. Det är en förklaring till att tomhetskänslan brukar vara mer ihållande/varaktig.

Kan ensamhet vara bra?

Ibland behöver man vara ensam för att utvecklas och må bättre. Man ger tid att umgås med sig själv kvalitativt, och det blir mer utrymme åt dina tankar och känslor. Detta bidrar till att man blir bättre på att höra kroppens signaler (och förstå dem), att känna in känslor, och i förlängningen att förstå vad man egentligen behöver och vill … vilket är det första viktiga steget i att höja kvaliteten i sitt liv (inkl välmående).

Man blir också bättre på att interagera med de subtila energier som påverkar hur vi mår (via processer i kroppen och i samverkan med externa energier). Ett sätt att bli ännu bättre på det är att meditera. Detta kan man göra i grupp också, men om du vill fokusera på din inre utveckling eller är i en känslig period kan det fungera bättre att vara själv.

Och om man även känner sig ensam i denna egentid så är det ibland nyttigt (då obekvämheter kan påskynda utveckling/omställning). Enligt astrologin är det en gynnsam period nu. [2]

Tomhet anses (oftast i österländsk vetenskap) utgöra vår sanna natur – vare sig vi känner oss tomma eller inte. [3]

Känns allt detta främmande, eller t.o.m. verklighetsfrånvänt? Det kan bero på att du är svensk. 😉 (Förklaring i nästa stycke.)

Olika syn påverkar oss

Jag gillar inte att dela in i boxar eller att förenkla & generalisera för mycket, men jag gör det nu för att tydliggöra skillnader.

T.ex. skillnaden mellan det som kallas västvärlden och östvärlden: Västerländska samhällen har generellt en mer negativ inställning till ensamhet och tomhet än österländska. Detta beror delvis på vetenskap och skolmedicin som i väst har en mer mekanistisk syn (på bl.a. mental hälsa) och knapphändig förståelse för själen och esoteriska energier.

Vi formas av våra samhällen som präglas av vetenskap, religion och kultur. Och vi påverkas av det övriga samhällets utveckling – där de tydligaste exemplen är ökning av konsumtionskultur, ensamboende och digitalt umgänge.

Sverige har det största antalet ensamboende i världen. Globalt sett finns det en generell ökning av singelhushållen, men västvärlden har mycket högre siffror än övriga världen. Sverige ligger på ca 40% medan ett genomsnittligt land i Asien eller Afrika ligger under 10%. 

Men även om man bor fler tillsammans och har rikt socialt liv i ett land som t.ex. Thailand så finns i deras kultur ett självklart utrymme för meditation och spirituell utveckling i ensamhet. Många asiatiska länders kultur och vetenskap är integrerad med Ayurveda, Yoga, astrologi och annat som innefattar metafysiska aspekter som t.ex. den esoteriska energi (tankar, känslor, själen) som är intimt förknippad med ensamhet.

Western […] psychologists view a state of emptiness as a negative, unwanted condition,

[to …] Eastern philosophies such as Buddhist philosophy and Taoism, emptiness (Śūnyatā) represents seeing through the illusion of independent self-nature.” [4]

Utöver skillnader mellan öst & väst finns förstås även skillnader inom ett enskilt samhälle. I Sverige finns olika syn på ensamhet vilket nog bäst förklaras genom den snabba destruktiva  samhällsutveckling (som ökat ensamhet) som nu skapar motreaktioner. Därmed får vi en polaritet mellan de som plikttroget springer på i kapitalismens hamsterhjul och de som har klivit ur hjulet (och/eller vill förstöra det). [5]

I sådana sammanhang nedvärderas ensamheten ibland (då den kan ses som en produkt av det ohållbara samhället), och denna nedvärdering används ibland som en undanflykt … av dem som är rädda för ensamhet (och därmed behöver den mest). 

Men vi bör ha balans (precis som i alla andra sammanhang). Det hållbara samhället bör ha en given plats för den goda ensamheten och individuell frihet att villkorslöst få välja.

Sist men inte minst är vi ju olika som individer också – vissa har lättare för ensamhet än andra, hanterar den annorlunda och har en annan syn på den.

Facebook som medicin? (Vad göra?)

Det handlar i slutändan om hur du förhåller dig till ensamhet
och hur du använder den i din vardag.

Energiarbeta (meditation, yoga, känslohantering m.m.) och dra nytta av ensamheten när du kan.

Det finns annat man kan göra:

# Sociala media (förmodligen det vanligaste men inte det bästa). Man kan lättare hitta folk med samma intresse – över hela världen dessutom. Vilket gör att vi ibland har en större andel virtuella/digitala gruppgemenskaper än tidigare … vilket inte fyller våra liv på samma sätt som att träffa grupper i riktiga livet*. Här är fler nackdelar & fallgropar med socialmedia. Visst kan sociala media ha en stödjande funktion men den kanske bör ses som en kortsiktig tillfällig lösning – liksom sömntabletten som ska ge tillfälligt stöd i en period av kris istället för att användas som en normalitet livet ut.   * IRL för alla socialmedia-skadade 😉 

# Bli medveten om hur vår kultur på relativt kort tid gått från djupare tillfredsställelse till en ytligare variant (ofta i form av prylkonsumtion), och upptäck via ödmjuk självinsikt hur din egen situation ser ut gällande detta. Ofta finner man här ännu ett exempel på sådant vi kan förändra och därmed komma ett steg närmare djupare tillfredsställelse och mening. [6]

# Man kan faktiskt vara lycklig trots att man är ensam, och dessa tips kan hjälpa.

Nedan finns fler exempel på vad som kan minska negativ påverkan från ensamhet & tomhet.

Källor (som inte är direktlänkade i texten)

1: Studie om ensamhet som ger fysisk ohälsa.  + Psychology today om samma ämne. 

2: Minska ensamhet i relationer via självkärlek. 
Astrologi/esoterisk energi, början av 2018.

3: Meaning of emptiness.

4: Citat från engelska wikipedia.

5: Utrota ensamheten (DN-artikel)

6: Tomhet, destruktivt beteende, terapi.

Mer läsning

# Psykologiguiden om buddhistisk psykologi: https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=modell%20av%20buddhistisk%20psykologi

# Om Jung och ”Shadow self”: http://www.mylovedlife.com/spirit/carl-jung-shadow-self/

# Tio tips för att orka med spirituell ensamhet: http://www.finerminds.com/spirituality/spiritual-loneliness

# Fyra tips: http://thespiritscience.net/2015/04/06/spiritual-loneliness-what-to-do-when-no-one-understands-you/

# Sju typer av ensamhet: https://www.psychologytoday.com/blog/the-happiness-project/201702/7-types-loneliness-and-why-it-matters

# Pod: http://www.spiritual.com.au/2016/03/alone-vs-loneliness/

# Om mentalt välmående generellt: https://utforskasinnet.se/de-6-dimensionerna-av-psykologiskt-valmaende/

# Studie hittar genetiska sannolikheter: https://www.psychologytoday.com/blog/the-squeaky-wheel/201612/is-there-gene-loneliness

# Buddhistisk syn på tomhet & ensamhet: http://ddmba.org/pages/teachings/wisdom-teachings/other-teachings/emptiness-and-loneliness.php

# Statistik om svenskt ensamboende: http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0001_2014K01_TI_02_A05TI1401.pdf