Analys: 5G

Analys av 5G-artikel

Nyligen publicerade New York Times en artikel som hävdar att riskerna med 5G är vilseledande rysk propaganda. Ett bra tillfälle att utöva informationshantering och granska artikeln.

Detta blir en relativt enkel info-hantering (IH) då exemplet är avgränsat både i tid och omfattning (och syftet är inte en fullständig heltäckande analys utan snarare en visning i hur IH kan användas).

Artikeln från New York Times (NYT) publicerades 12 maj 2019,

och väckte snabbt uppmärksamhet hos blandade läsare.

Artikeln: Direktlänk eller den nedladdade sidan

Här följer en kort enkel granskning i kronologisk ordning.

1. Rubriken: Redan där kan man ana vinkling.

Underrubriken förstärker detta.

De flesta människor är medvetna om spänningar mellan USA och Ryssland. Vissa är medvetna om att info vinklas eller t.o.m. ändras/falsifieras. Vi som är uppväxta med (och medvetet har följt) västerländsk media märker tydligt en anti-rysspropaganda – t.ex: ”Var rädda för ryssen”, ”Ryssland vill ha krig – inte NATO” , ”Nu har Ryssland gjort något dåligt igen” (vilket tar fokus från de dåliga saker som händer här hemma).

Innan läsaren ens har kommit till brödtexten har man alltså fått de värdeladdade orden ”Russia” och ”disinformation” i rubriken och påverkar därmed läsaren.

2. NYT-artikeln är en reaktion på och en motvikt till den info en konkurrerande nyhetskanal (RT America) publicerar gällande 5G. RT får ekonomiskt stöd av en statlig rysk fond, vilket NYT omvandlar till att 5G-infon (eller disinfo som NYT skriver) kommer från landet Ryssland.

Har ni någonsin hört NYT hävda att en kontroversiell nyhet från FOX News har USA som avsändare?

3. NYT:s första anmärkning av RT och citering i texten handlar om att “It might kill you” är överdrivet.

Jag håller med NYT om att det är olämplig retorik, men den är tyvärr standard hos nästan alla media och nyhetskanaler … inkl NYT.

Dessutom är det inget felaktigt påstående: Elektrosmog dödar på lång sikt (även kort vid få tillfällen), och 5G specifikt är en vapenteknik med potential att döda (fiender i krig t.ex.).

4. I följande stycke byter man snabbt fokus till det föregående valet i USA och hävdar att RT misstänktes ha påverkat valet (NYT länkar till sin egen artikel från 2017).

I meningen efter skiftar man lika snabbt tillbaka fokus till 5G, med avsikt att påvisa sambandet att RT nu försöker påverka USA:s chanser att bli nr 1 i världen med 5G (vilket blir en tydlig röd tråd när man granskat hela artikeln). 

5. Vi är kvar i samma stycke men nästa granskning förtjänar en egen punkt i denna lista:

NYT skriver att nämnda hälsoeffekter är ”claims that lack scientific support” (påståenden som saknar vetenskapligt stöd). Det finns många saker i artikeln som visar NYT:s okunnighet om 5g/elektrosmog samt deras propaganda för 5G, men detta visar det nog tydligast.

Jag sparade ner artikeln som en fil då jag misstänker att NYT ev ändrar detta citat eller andra delar av artikeln när (om) de blir medvetna om pinsamheten i påståendet.

Det finns forskning bak till 50-talet om relaterad påverkan, men merparten (och mest relevant) är de senaste 20 åren. Det finns många tusentals rapporter om elsmogens generella påverkan – de flesta specifikt om mobiltelefoni. Hundratals rapporter om situation motsvarande 4G, och t.o.m. forskning specifikt gällande 5G.  Man måste vara rejält blind eller köpt för att påstå något liknande NYT.

6. Relaterat till punkt 4: I ett stycke längre ned kallar man RT:s info en attack mot 5G av geopolitisk betydelse. Och teknikföretaget NewKnowledge som sysslar med desinfo påstår att RT sysslar med ekonomisk krigföring med syfte att ge Ryssland ett försprång till 5G.

7. Pågående utveckling benämns ibland ”the 5G race”, och sådant agerande (och fartblindhet) blir ofta tydlig hos telekomindustrin och aktörer knutna dit. I denna tävling ses framför allt Kina och Ryssland som motparter och NYT ser en risk i att de skulle samarbeta. Kina har också en värdeladdning (framför allt i USA) som gör att vissa läsare lockas ytterligare att hålla med NYT.

NYT säger också att RT:s övergrepp (”assault” – ett starkt och värdeladdat ord) på 5G ökat när introduktionen i USA påbörjades i mars 2019.

8. Reklamliknande info blandas in i styckena om ”racet”, och man trycker extra på att sjukvården påstås gynnas och att några få medicinska företag redan har investerat i 5G-relaterad teknik.

(Red anm: På 5G-mässor och liknande har man även visat att en läkare skulle kunna utföra en patientbehandling på avstånd via en robot hos patienten.)

9. Ett stycke längre ned räknar NYT några av de hälsoeffekter som RT publicerat. Direkt efter det kommer ett fristående stycke med två länkar där folk uppmanas läsa mer om forskning – dels på en NYT-ägd sida, dels i ett nyhetsbrev från denna sida. (Varning för ”likriktning” och ”filterbubbla”).

10. Sedan följer en bild som vidare stämplar RT som rysk propaganda.

11. Därefter följer stycken som tar fokus från 5G och väljer istället … RT:s påstådda inblandning i USA-valet (igen), en påstådd rysk agenda att undergräva ”demokratiska” väst, att RT skulle vara en desinformatör … och som extra krydda/grädde på moset så passar man på att slänga in värdeladdade ämnena vaccin, fracking och GMO.  

12. Därefter följer en bild och några stycken där NYT försöker stötta sitt budskap med vetenskap, men misslyckas samt visar att man är otillräcklig insatta … vilket är tacksamt för insatta (då de enkelt ser NYT inkompetens) men inte lika enkelt för en genomsnittsperson.

Man försöker också med tre länkar visa att forskningen stödjer NYT:s påstående om att RT har fel. Men om man följer länkarna så ser man att stödet är otillräckligt:

En länk går till WHO som ger blandade budskap (WHO har för övrigt stämts och utreds för jäv i dessa frågor och har ingen trovärdig röst bland världens främsta forskare och experter.)

Den andra länken går till en säkerhetsmanual för utrustning på ett universitet i USA, och manualen baseras delvis på de förlegade gränsvärden som forskare försökt ändra i snart 20 års tid. Manualen lyfter endast uppvärmningseffekten från strålningen, vilket är halva sanningen (den mindre viktiga halvan då forskningen anser att molekylförändringen är den primära). Vidare säger manualen att högre frekvenser inte tränger så djupt in i kroppen och nämner organskador endast vid spektrat 2500 MHz – 1300 MHz. Detta har NYT tagit fasta på och tolkar som om att högre frekvenser då skulle vara bättre. Återigen halvsanningar (och inkompetenta tolkningar). Även om högre frekvenser inte tränger lika djupt så ger de skada – bara andra typer av skador. Dessutom är det av manualen angivna spektrat alldeles för snävt.

Länk nr 3 går till en biografisida för en läkare, och är totalt intetsägande som artikelreferens.

Några stycken längre ned ger NYT ännu ett exempel på sin okunskap (eller medveten desinfo?) då de vill visa att vetenskapen bevisar att millimetervågor (30 – 300 GHz*) är hälsosamma.

Frekvens är endast en av många faktorer som avgör hur strålning påverkar oss.
Enligt NYT säger RT (och motståndare till 5G) att högre frekvens = sämre, vilket delvis stämmer.

Tyvärr kan vi finna ensidighet i båda läger som missar att det ofta är pulsning och modulering ** som är de viktiga faktorerna för skadlighet.

Elektromagnetism i naturlig form och i olika frekvenser är avgörande för god hälsa (vilket är det som frekvensmedicin/energimedicin sysslar med, som NYT också länkar till utan att förstå vetenskapen bakom). Våra kroppar innehåller frekvenser från Hz till GHz med rätt sinusvågor och extremlåg effekt. Syntetiska strålar och signaler (från t.ex. 4G och 5G) har helt andra karaktärer och
** andra faktorer som gör dem skadliga i varierande grad.

Övrigt

NYT samarbetar dessutom med Verizon (USA:s motsvarighet till Ericsson) vilket man nämner i ett stycke i artikeln, men här finns bättre info om detta.

Övriga samhället hinner inte med (politiker tar felbaserade och snabba beslut, myndigheter hinner inte med eller har otillräckligt med lagar och andra verktyg för att skydda medborgarna) när mäktiga aktörer som t.ex. telekomindustrin utvecklas och går fram för snabbt.

Mer

Läs gärna även denna mer ambitiösa granskning (över tid också) från Global Research.

Även RT granskade och replikerade – genom att visa kopplingen mellan NYT och 5G.

Källor (som inte är direktlänkade i texten)

1, 7, 11: Retorik, värderingar och attityder. Att hantera info från potentiellt likriktad media.

12: WHO får stark kritik för en stor rapport om hälsorisker med mobilstrålning. (Ett utkast släpptes i nov 2014 som har fått många organisationer och oberoende experter att reagera.) 2016 kom uppgifter om jäv/korruption i EMF-projekt av WHO. Läs och rösta här för att det åtgärdas.

3, 5, 12:  Vetenskap, forskning m.m.

Generell (4G och bakåt) och ibland applicerbar på 5G:

# Samlade studier om elsmog generellt: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/forskning/

# Forskning specifikt gällande miljö/organismer: https://mdsafetech.org/environmental-and-wildlife-effects/
# Påverkan naturen som helhet, inkl klimat. Rapport (2019) + svensk sammanfattning. 
# Övergripande, samlad forskning, rekommendationer: https://bioinitiative.org/conclusions/

5G-specifik:

https://einarflydal.files.wordpress.com/2018/04/pall-to-eu-on-5g-harm-march-2018.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300161?via%3Dihub
https://arxiv.org/pdf/1711.03683.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=SYSTEMATIC+DERIVATION+OF+SAFETY+LIMITS+FOR+TIME-VARYING+5G
https://mdsafetech.org/5g-telecommunications-science/

Forskning från 1977 och en artikel om detta [https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/02/skador-av-5g-stralning-redovisades-1977/ ]


Forskare varnar i upprop/appell: https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal + http://www.5gappeal.eu/ + https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

T.o.m. delar av EU varnar: SCHEER (vetenskaplig kommittee) och European Environmental Agency. https://ec.europa.eu/…/scienti…/scheer/docs/scheer_s_002.pdf
https://www.eea.europa.eu/…/radiation-risk-from-everyday-de…

5G (dels tekniken, dels metoder för införandet) bryter mot konventioner, lagar, etc:
Convention on Biological Diversity . https://www.cbd.int/idb/
+ Miljöbalken https://lagen.nu/1998:808#K1P7S2
+ Försiktighetsprincipen http://www.precautionaryprinciple.eu/
+ Århuskonventionen http://ec.europa.eu/environment/aarhus/
+ 1815 resolution (EU) http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp…&

Publicerad 29 maj 2019