Lucka 17: Balans

Balans är ständigt aktuellt närvarande och centralt i allas våra liv. Medvetenhet om, och anpassning till, detta kan förändra ditt liv.
Vårt universum (både makro- och mikrokosmos) är i konstant förändring och stundtals kaotiskt, men balans är också alltid närvarande som en utjämnande och harmoniserande faktor.

Yin och Yang

Yoga, Ayurveda, Taoism och många av de största trossamfunden och filosofiska inriktningarna (samt moderna profeter/bloggare) talar om balans – ofta för att lyfta hur viktigt det är.

I naturens system och kretslopp brukar det ske automatiskt, men i våra samhällssystem och sociala konstruktioner (som sällan följer naturlagarna) brukar vi behöva eftersträva balansen manuellt.

På ett övergripande plan kan vi titta på det fysiska och det mentala som två kategorier. Dels bör vi ha balans mellan kategorierna, dels inom kategorierna. Under större delen av människans historia har vi haft en ok balans mellan det fysiska och det mentala. Den moderna västerländska I-landspersonen har däremot en stor obalans pga av en överaktiv hjärna och underaktiv kropp.

Aktivitet och vila

När det gäller det fysiska brukar vi inte ha några större problem med att avgöra om vi behöver justera en obalans: Om vi suttit stilla för mycket, kan vi enkelt motionera lite för att väga upp. Sedan kan jag gräva ner mig i hur man bör motionera (typ, frekvens, variation, intensitet osv.), men för nu nöjer jag mig med att rekommendera en mångsidig motion som väger upp mängden stillasittande och är så pass intensiv att det känns ansträngande (på ett skönt sätt snarare än obehagligt och smärtfyllt).

Det mentala brukar vara lite svårare – hur stänger man av hjärnan liksom …

Det är viktigt att se över sin livsstil som helhet och se hur ofta och på vilket sätt man använder hjärnan.
Hur mycket intryck tar den in under en dag? Tar den emot passivt eller aktivt?
Är det en balans mellan analytisk och kreativ aktivitet?
Får hjärnan endast vila när du sover?
Hjärnan behöver vila under dagen också, och det görs effektivast genom att stänga ute externa intryck. Det kan ske medan du diskar, motionerar eller mediterar.

Sedan kan man även kolla närmare på exempel som känslor, kost och social samvaro.
Listan kan göras väldigt mycket längre, men oavsett exempel är det bra att ha med sig medvetenheten om ”balans” som en faktor för en mer harmonisk tillvaro.

Läs mer i artikeln om balans (som utvecklar och ger tips).

Till julkalendern och de andra luckorna →