textguide

En enkel guide till texterna på denna hemsida.

Syfte: Göra det lättare för dig att hitta texter med ett visst tema.

Texter kategoriserade utifrån tema:

Elsmog (strålning, 5G, EMF)

IH

andlighet utveclkling

Näring (mat, kosttillskott, sol)

Mentalt (tankar & känslor)

Natur (Miljö, klimat, eko)

kemisk förorening (gifter, EDC)