Lucka 14: Håll koll på kroppen

Vi har nämnt inventering av prylar och hemmet. Nu är det dags för vår kropp. Kroppens status kan förklara varför vi mår som vi gör och vad som krävs för att höja välmåendet.

Metoder

Det finns flera olika sätt att inventera sin kropp, och här följer ett litet urval:

  • Urinprov: Kollar efter bl.a. infektion, könssjukdom, diabetes, graviditet, halt av tungmetaller.
  • Blodprov: Kollar ovan nämnda fast med större precision ibland. Utöver dessa kan man kolla t.ex. blodvärdet, sockernivåer, blodfetter, inflammation, virus, halt av läkemedel.
  • Hårmineralanalys: Mäter kroppens mineraler och spårämnen, och ger en bra bild av vad just du behöver.
  • Bioresonans (frekvensmedicin).
  • Ayurvedisk konsultation. Tar lite av ett helhetsgrepp på din totalhälsa (inte bara fysiskt). Diagnos via t.ex. pulsmätning, visuella bedömningar och omfattande frågor.
  • Osteopati: Fokus på den fysiska kroppen, men mycket helhetstänk då man tittar på samspelet mellan muskler, leder och nerver. Vill förbättra kroppsapparaten som helhet för att stimulera till självläkning.  Om dina besvär är tydligt relaterade till rörligheten av kroppsapparaten, går det lika bra att besöka en naprapat.

Blod- och urinprov kan fås via kommunal sjukvård medan de sistnämnda fås hos privata aktörer.

Man kan behöva testa sig fram för att hitta vad som passar just dig eller just det aktuella sammanhanget. Men kom ihåg att det nästan aldrig fungerar med en enda metod. Ofta är det gynnsamt med en kombination av metoder (verktyg och lösningar). Låt olika metoder komplettera varandra för ett bättre slutresultat.

Vidare

Sist men inte minst behöver vi själva känna in hur vi mår och vara känsliga för vad kroppen vill berätta för oss (känna in smärta och avvikelser t.ex.). Kroppen är inte bara väldigt avancerad – den är smart också. Kroppen vet bäst vad som är fel och vad den behöver, så ju bättre vi blir att lyssna på våra kroppar desto lättare blir det att hålla oss friska. Små barn är duktiga på detta men kroppens röst dränks snart bort i sorlet från föräldrar, myndigheter, skola, media, reklam, underhållning och annat som stjäl vår uppmärksamhet. Det kan gå så långt att vi inte längre hör kroppen förrän det uppstår allvarliga symptom. Vi lever för mycket uppe i hjärnan, men det kan vi åtgärda med intrycksdetox, yoga och meditation.

Och nu då? Själva inventeringen är ju bara steg 1 på vägen till välmående. Steg 2 är behandling, och steg 3 är omställning av dina rutiner (vid behov).   → En eller flera terapeuter, egen detox, yoga … t.ex. 

(Mer om detox i nästa lucka faktiskt)

5 minuter om dagen: Stäng av datorn och andra intryck, och lyssna en stund på din kropp istället.

Till julkalendern och de andra luckorna →