Lucka 21: Luft

Luften finns överallt omkring oss – osynlig men livsviktig. Kvaliteten på luft är förstås avgörande för miljö & hälsa.

Vatten, mat och sömn har tidigare nämnts som våra mest grundläggande behov. Här kan vi förstås även räkna in luft & andning, men det brukar tas för givet då det är så självklart och sker reflexmässigt. Men genom att ha koll på och påverka luftkvaliteten, kan man göra skillnad. Man kan faktiskt också göra skillnad genom hur man andas, men det är en längre historia.

Föroreningar

Kvaliteten av luft avgörs framför allt av halten föroreningar. Det kan finnas många olika typer av luftburna partiklar (aerosoler) som är på fel plats vid fel tillfälle eller ”bara” i för stora mängder eller i liten storlek (PM/nano). Alla dessa faktorer – inklusive cocktaileffekten – påverkar vår hälsa.

Här följer några konkreta exempel:

Cigaretten  är en giftpinne som egentligen förtjänar en egen lucka, men vi får nöja oss med detta stycke. En genomsnittlig cigarett innehåller ca 4000 kemikalier vilka rökaren via en förbränningsprocess drar rakt ner i lungorna. Denna handling är så starkt belastande att filtret på ciggen inte har någon avgörande skillnad. Jag utgår från att alla vet att rökning är skadligt både för rökaren och personer i hens närhet. Men det finns annat som påverkas negativt:
#  Vårdsystemet belastas onödigt hårt i denna omöjliga kamp.
#  Den kriminella sektorn gynnas (bl.a. genom omfattande svarthandel)
#  Nedskräpning: Fimpar och cigarettförpackningar är ett av de vanligaste exemplen.
#  Sammantaget påverkar det samhällsekonomin tydligt, och ”de synliga” kostnaderna uppgår till ca 30 miljarder kr årligen. 
#  Sist men inte minst har vi miljöpåverkan (vilket också påverkar samhällsekonomin, men sådana siffror har jag inte hittat). Cigaretten påverkar miljön genom hela sin livscykel: Odlingen av tobak är storskalig, ensidig och inte sällan tungt besprutad och GMO-influerad. Det krävs en stor mängd fibermassa till cigarettpapper och förpackningar. (Och som vid all produktion uppstår förorening, resursuttag och klimatpåverkan.) De färdiga paketen ska sedan transporteras. Och först nu efter all denna miljöpåverkan kommer vi till själva användningen av ciggen (där fokus brukar ligga). Vid förbränningen uppstår biströmsrök som är giftigare än huvudröken (biströmsröken når miljön och personer i närheten). Och fimpen som kastas på marken läcker ut ett antal miljögifter (som vid regn urlakas mer effektivt).  Mer info 

Att byta till e-cigg är ett dåligt alternativ.  Även nikotintuggummi är ett ohållbart alternativ på lång sikt, och liksom e-ciggen och tobaksprodukter bidrar de alla till att stödja tobaksindustrin när man köper dem (en väldigt ohållbar och mäktig industri som gynnas av rökarens pengar och den indirekta reklamen).
Inte nog med att rökning är den allvarligaste exponeringen här omnämnd – den utförs dessutom frivilligt. Jag brukar kalla rökning för ”världens dummaste hobby”, men jag kan inte kalla rökaren för världens dummaste då den inte är vid sina sinnes fulla bruk. Cigaretten manipulerar lika mycket som den skapar ett starkt beroende.
Det rekommenderas att söka hjälp för att sluta röka omedelbart! 

Småskalig vedeldning  brukar hamna högt upp på listor över källor för diverse luftföroreningar. Läs mer här

Trafik, industri och övrigt: 

Trafik är en stor källa till luftföroreningar om man bor i en tätort.  Mer info + bilden ->

Olika typer av industrier (särskilt med förbränningsprocesser) skapar föroreningar som ibland färdas långt med vinden.
Nanopartiklar är ett dåligt kontrollerat och växande problem, vilket är väldigt allvarligt (då de kan tränga djupare pga sin litenhet). Se även ”smartdust”.
En ny omtvistad källa har dykt upp som handlar om avsiktlig spridning av aerosoler i syfte att mildra klimatförändringar. 

Så här års (jul/nyår) kan jag även nämna fyrverkerier som en betydande och onödig faktor. Mätningar i Malmö.

Det finns många andra källor till luftföroreningar, och en källa som är ständigt aktuell är våra egna hushåll: De produkter vi förvarar/använder och aktiviteter vi utför i hemmen kan bidra till den totala exponeringen, vilket gör vår inomhusluft sämre än den utomhus (se t.ex. luckorna Parfymfritt och Rent och fint). Se även Radon.

Åtgärder

Det är lättare att påverka luften i våra hem då vi kan kontrollera antalet källor och hur vi använder dem. Oavsett exponeringsgraden i hemmet kan vi använda mekaniska filter och t.ex. aktivt kol för att rena luften. Detsamma gäller för växter som nämns i Rent och fintOm man bor i ett område med konstant höga halter av föroreningar bör man fundera på att flytta, men om halterna är tillfälliga kan det räcka med munskydd/hålla sig inne med stängda fönster  samt att hålla sig fysiskt passiv.

Sluta andas?  Det är lätt att bli uppgiven när man inte ens kan få andas utan att bli förgiftad, så här kommer några

tips om hur hantera detta:

1) Andas normalt: Träna dig på att vara medveten om din andning – då är det lättare att märka om man håller igen eller på annat sätt andas onaturligt (vilket man inte bör göra, såvida det inte är en extremsituation förstås). Däremot kan man undvika konditionsträning om man misstänker oren luft.

2) Avgiftning/detox: De föroreningar vi får i oss kan rensas ut med friskvård. Läs mer här.

3) Energi: Det är ibland svårt att känna till problem utan att bli negativt påverkad (stressad t.ex.). Ett dåligt exempel är om man både håller igen andningen och är stressad över situationen, då minskat syre och stresskemikalier påverkar negativt. Även energimässigt påverkas vi (via flöde och kvalitet), då känslor (och tankar) är esoterisk energi.
Ett bra exempel är därför att förhålla oss neutrala till infon (inga negativa värderingar och känslor), och istället känna tacksamhet att man har kunskapen att agera hälsosamt … och att känna lycka när man väl djupandas eller konditionstränar.

Då föroreningar även landar på åkermark kan det ibland vara motiverat med mat odlad i växthus eller i slutna system som t.ex. aquaponics.

Aktion? Om man vill engagera sig i mer än sin egen vardag finns här generella tips. Och här följer tips specifikt om luftfrågor: Frisk Luft – Nu + AirClim + Namninsamling .

Ren luft är en livsnödvändighet som vi inte längre kan ta för given. Riktigt ren luft är så ovanlig att den får anses vara en lyx vi bör njuta och uppskatta varje sekund av.

Till julkalendern och de andra luckorna →