Meditationer för naturen

Global meditation för atmosfären

Meditation är ett bra verktyg för att hjälpa oss i övergången från gammalt till nytt (från smutsig disharmoni till renhet och harmoni), och hjälper automatiskt naturen samtidigt.

Ett syfte med denna meditation är att ha en annan (och större) inverkan än normalt miljöarbete.

Och vi gör det genom att använda de två starkaste krafterna: Energi och medvetande.

Det blir ännu starkare om vi gör det 6 januari, enligt astrologi, men vi börjar några dagar tidigare för att vara väl förberedda.

Varför atmosfären? Den har en direkt samverkan med luft, jord och vatten. Det är ett av de mest förorenade * (eko)systemen idag, och det har en djupgående inverkan på vår hälsa … även påverkan metafysiskt.

Detta event har tre delar, men nr 2 är viktigast (om du väljer att bara göra en av dem).

Del 1: ”Släppa”.   31 dec – 2 jan.

* Mer info nedan eller på engelska (facebook)

Del 2: ”Rening”.   6 jan kl 14.00 (2 PM) CET.

Mer info nedan eller på engelska (facebook)

Del 3: ”Stärkning”.   17 jan.

Mer info nedan eller på engelska (facebook)

Även denna allmänna info finns som ett event på facebook på engelska.

Tidszon om GMT/London är noll: New York -5; CET +1; Tokyo +9. (New Delhi/Indien + 5,30)

Aldrig mediterat / tycker att det är svårt?

Oroa dig inte. Det fungerar även om du inte sitter still i perfekt läge eller har ett perfekt stilla sinne. Allt du behöver göra är att uppmärksamma de saker du önskar och använd hjärta & sinne för att önska med goda avsikter och kärlek.

Du kan göra det som en bön istället, om det känns bättre.

Det blir mer effektivt om …

  • du förbereder dig själv (del 1) genom att bli medveten om, acceptera och förlåta det gamla paradigmet (det destruktiva förflutna) som vi inte vill ha. På så sätt kan vi släppa det förflutna och blockeringar som vi har relaterat till det. Det blir då lättare att önska de saker vi vill ha (utifrån kärlek, tillit och sanning)
  • det sker där det är så lite distraktion som möjligt (inklusive signaler från en obekväm kropp)
  • man gör det tillsammans med andra samtidigt.

Meditation bör pågå i minst 20 minuter. Man väljer själv hur länge man vill hålla på, men vissa av dessa meditationer har 33 minuter som riktmärke.

Vetenskap: Meditation är en metafysisk handling som är svår för vetenskapen att förklara, men fler och fler studier bekräftar nu vad folk har känt till i årtusenden – det fungerar.

Ex på källor: Psychology today + Sikhnet + Researchgate

Tack till Jens, Mia och Åsa för input inför eventet.

Del 1: ”Släppa”.   31 dec – 2 jan.

Denna fullmånemeditation är viktig i sig, men det kommer att ha en dubbel effekt om vi också använder den som en förberedelse för den stora meditationen den 6 januari (Rening).

Förberedelse: Ta bort negativ påverkan på miljön (utsläpp till luft → mark och vatten). Ta bort vår indoktrinering/tankesätt att denna påverkan är normal.

Fokus för denna meditation …

… är att bli medveten om, acceptera och förlåta vårt destruktiva förflutna * (det gamla paradigmet) som vi inte vill ha. På så sätt kan vi släppa det förflutna och blockeringar som vi har relaterat till det. Det blir då lättare att önska de saker vi vill ha (utifrån kärlek, tillit och sanning).

* Alla saker vi människor gjort som har en negativ inverkan på naturen. I detta fall – förorenar/stör atmosfären med gaser, partiklar och elektrosmog från …

# trafik (inkl flygplan)

# fabriker,

# bekämpningsmedel, herbicider etc

# brinnande … skogar, skräp, plast, kol

# utsläpp från konsumentprodukter (plast, impregnering, syntetiska parfymer, flamskyddsmedel, cigaretter)

# Högfrekventa EMR / mikrovågor från mobiltelefoner, pads, router, antenner, energivapen/riktad energiapparatur,  etc.

Ni väljer själva (lokalt) när ni vill meditera / be dessa dagar, men vi föreslår:

31 dec, 11:11 LOKALTID (tema: reducera nyårsfyrverkerier) och 17:11 CET (förenar människo-hjärtats nätverk och förstärker Ascensionen).

1 + 2 jan, fokusera på att avsluta de gamla destruktiva sätten genom att acceptera, förlåta och släppa taget.

1 januari kommer att vara klockan 22:00 LOKALTID, men det fungerar också med en morgonmeditation den 2 jan för de som föredrar det.

Fullmånen inträffar vid 2 jan 3:25 CET.

Del 2: ”Rening”.   6 jan kl 14.00 (2 PM) CET.

Huvudmeditation: ”Rening” (av naturen och oss).

Samtidig meditation (alla samtidigt globalt) 14:00-14:33 CET *.

* De som inte har gjort del 1 ännu, kan göra det som en uppvärmning till del 2.

Del 3: ”Stärkning”.   17 jan kl 07:00 (lokal tid).

Stärka samt befästa det nya normala. Stärka oss & naturen för att lättare behålla det naturliga rena tillståndet. Befästa detta tillstånd som det nya normala för 2018 och framåt (via bl.a. ändrade tankesätt hos oss, och med hjälp av nymånen).

Denna meditation fungerar även kvällstid 16 och 17 januari (nymånen inträffar 17 jan 3:18 CET).