Gott nytt år + massformation

Publicerad 21 mars 2023

Vadå ”gott nytt år”? Det var ju nästan tre månader sedan.

Denna artikel vill lyfta våra viktiga kopplingar till naturen samt sådant som lurar oss bort från dem. Separation från naturen sänker hälsan & harmonin i våra liv – därför är det ibland nödvändigt att utmana våra föreställningar och beteenden (där nyår är ett litet exempel).

De flesta på denna planet lär anse att nyårsdagen är 1 januari (och startar firandet 31 dec). Men nyår har firats ca 21 mars sedan urminnes tider av flera olika kulturer, och det finns många som håller liv i traditionen.
Människan levde tidigare i samklang med naturen, och följde dess cykler:
Våren = nytt liv, nytt naturår (vårdagjämning). Mesopotamiska riket var ett av de mest framstående, och de har bevarat denna tradition (som kan spåras bak till de Sumeriska skrifterna ca 5000 år sedan) fram till den mer nutida Persiska civilisationen. Därför är det vanligt (i västvärlden) att det benämns som det ”Persiska” nyåret (Nowrus). Kallas ibland även hedniskt (pagan) nyår.

Så här kan det se ut på Nowrus (nyårsdagen).

Dessutom är det astrologiskt nyår, och astrologin var tidigare en naturlig del av folks liv. Och (just denna gång) är det nymåne samtidigt – och några andra signifikanta händelser – så det är verkligen en speciell tid nu. Extra gynnsam för nystart och liknande.

Själv föredrar jag 21 mars då här finns reella kopplingar som inte 1 jan har – och den viktigaste är nog naturen. Allt ingår i naturen och harmoni uppstår främst när saker sker på naturens villkor.

Varför nyårsdagen 1 januari då? Frågan bör delas i två: Varför den instiftades, och varför vi väljer att fira då.

Instiftandet: En förklaring är införandet av den Julianska kalendern (45 f.kr.) som ökade antalet månader och flyttade nyårsdagen. Experter & historiker instämmer men nämner också hur massan fortsatte med 21 mars/vårdagjämningen (varierat, beroende av hårt styrda/religiösa* länder). T.o.m. här i västvärlden förekom det fram till 1752 då nuvarande (Gregorianska) kalendern ändrades igen och makthavare rekommenderade 1 januari.
* Religionerna följde tidigt vårnyåret (se Bibeln) men kyrkan har ändrats sedan dess.

Firandet: 1 jan blev snabbt det nya normala, och rester av den gamla traditionen undantrycktes än mer vid införandet av massformationsverktygen radio och TV (kanske det främsta programmeringsverktyget genom tiderna). Själva firandet har sin bakgrund i traditionen (och vissa inslag har följt med sedan dess).

”Massformation” kan liknas vid grupphypnos, extrem kollektivism eller massindoktrinering över tid.

Att belysa konceptet massformation är viktigt då det ofta är relaterat till situationer/tillstånd som inte är naturliga/gynnsamma. När vi frikopplas från historia/rötter och naturen (där sanningen finns), skapas separation och vilsenhet, som leder till stress, ångest, frustration rädsla och andra tillstånd som sänker och gör oss sjuka. Det kan även leda till hopplöshet eller förlorad glädje & mening med livet. Allvarliga & fundamentala saker m.a.o.

Sådana tillstånd gör oss mer mottagliga för massformation – samtidigt som mf kan skapa tillstånden (mf kan alltså vara både hönan och ägget).

Och så söker man tillflykt i tillfälliga quick-fix (alkohol, socker, sex, spel) och känner en tröst & trygghet i att flera andra i omgivningen gör detsamma
= samhörighet/sammankoppling (oavsett hur destruktivt beteendet är).

Sunt förnuft, kritiskt tänkande och självinsikt minskar radikalt under massformation, och det är en viktig faktor bakom framgångsrik desinfo.

Exemplet Nyårsdagen är ett resultat av frikoppling från naturkalender & naturhögtidsdagar, följt av indoktrinering. Detta är bara ett av många ex, men det råkade vara aktuellt just nu. Vi kan även nämna ex som sjukvården och utbildning.
Ju längre bak i tiden vi går, desto mer naturorienterade var dessa exempel … och anpassade för att fylla högre syften eller praktiska funktioner i livet (livets skola eller att man skolades till arbete). Sjukvården bestod mer av friskvård samt örtmedicin och homeopati, men sedan kom t.ex. häxjakten i Europa. (Asien lyckades bättre med att bevara, t.ex. Ayurveda.) Och i sjukvårdskategorin hittar vi förstås ett av de mest extrema exemplen: Covid 19-hysterin. Förvisso har grunderna (tron på sjukvården, vaccin och virus) byggts upp under flera år, men det som sker i början av 2020 och snabbt utvecklar sig saknar motstycke … och möjliggörs av bl.a. massformation.

Det viktiga är att vi använder dessa exempel till att vakna upp, börja kritisera och sedan göra medvetna val … som är mer i samklang med naturen (och därmed hälsa).

Det finns alltid en (liten) grupp människor som lyckas motstå massformation, som ser vad som händer samt förstår vad som istället behövs. Denna grupp har ett (otacksamt) ansvar att agera, då detta är avgörande för att bryta hypnosen och därefter massformationen.

Det fina är att massformation kan användas till gott också. Så – vad behöver mänskligheten … på riktigt?

Utan att förlora min ödmjukhet så vill jag föreslå några behov, utifrån analyser jag gjort sedan 2004:

  1. Minska elsmog**,
  2. Kräv fri energi och oskadlig mobilkommunikation. (Teknologier finns redan)
  3. Lämna naturen i fred (särskilt sluta fälla träd).
  4. Ta bort stigmatiserande och förbud av natur (inkl örter och läkemedel så som hampa). Hampa är dessutom användbar för jättemycket – inkl papper (vilket minskar träbehov).
  5. Minska infomängd och praktisera IH, insikt att svar finns inom oss → utveckla färdigheten att läsa dessa och mod att följa dem (hjälp via yoga, meditation och Taoism rekommenderas)
  6. Förstå att allt är energi (inkl tankar o känslor), det är universums mäktigaste kraft och du är en energivarelse. Tänk vad du kan göra om du använder din energi (och intention) i harmoni med naturen. Känn vad du kan göra .

**påverkar både hälsa och mental prestanda m.m.

21 dec, 1 jan eller 21 mars?
Det finns folkgrupper som inte följer den gregorianska kalendern och har helt andra datum idag. Vidare kan vi även utmana tideräkningen i dess nuvarande dominerande form – då den linjära tid som formar & styr din vardag (och hela samhällen) är en mänsklig konstruktion. I ett interdimensionellt och energimässigt perspektiv är det mindre viktigt att hålla en exakt tid.

Det viktigaste är inte en exakt tid/dag – viktigare är att veta varför man gör något (medvetenhet) och att ha goda intentioner medan man gör det.

Gott nytt år – fyllt av medvetenhet, visdom och mod.

Kärlek över rädsla
Energi över materia
Sanning över lögn

Referenser

Intervju med forskare (Desmet) om massformation.

Vår nuvarande kalender + skiften.

Videopresentation: ”The Pagan origins of New year”.

Reportage: Hur olika länder firar ”nyår” 21 mars.

Ekopsykologi: https://www.lodyn.se/sjalens-natur/

Medvetenhet, tanke, intention skapar/formar verkligheten.