Lucka 19: Energi

Energi finns överallt hela tiden och påverkar mer än vad de flesta har koll på.
Energi förtjänar (minst) en egen lucka.

Nästan allt i vårt fysiska universum består av energi i någon form. Det som forskare tidigare såg som ett märkligt tomrum visade sig vara osynliga krafter – en atom består till ca 99% av elektricitet och resterande är fysisk materia (atomkärnan i detta fall).

Energi försvinner aldrig – den omvandlas bara: Solenergi omvandlas och lagras i växter. Vi äter växter och omvandlar till bl.a. värmeenergi och rörelseenergi. Och ibland behövs en energibärare som t.ex. elektricitet.

I vardagen kan vi prata om solens värmande strålar den första vårdagen, elen i hemmet, eller hur pigga vi känner oss. Utan att tänka på det pratar vi egentligen om energi i olika former. Denna grundläggande faktor/kraft ligger bakom allt liv och rörelse i universum. Att ta hänsyn till energin (både kvantitet och kvalitet) är ett måste … om man vill förstå och kunna hantera miljö- och hälsoproblem vill säga.

T.o.m. tankar och känslor är energi – vilket indikerar hur subtil, komplex och svårförklarad energi kan vara. Kan förstås vara svårhanterad också, om man inte är medveten och van.

Energi är den mäktigaste kraft vi känner till och den kan även vara destruktiv – t.ex. när vi utsätts för disharmoni. Elektrosmog (störande elektromagnetism) är ett sådant exempel … vilket vi tittar på i nästa lucka.

Till julkalendern och de andra luckorna →