Lucka 9: Minska på prylar

Detta blir nog den kortaste luckan i hela kalendern, då den syftar till att skapa utrymme – både i skärmen du tittar på nu, och i våra liv generellt.  

Skapa utrymme   

Inom olika läror och filosofiska inriktningar förespråkar man tomhet och utrymme för att möjliggöra utveckling och ge svängrum. Det kan vara mentalt (minimera information eller intryck), och det kan vara fysiskt (färre prylar = färre intryck och mer utrymme).

Hand upp alla ni som känner att ni har för lite prylar. Tänkte väl det 😉

Hela poängen med denna lucka kan demonstreras genom att belysa vår konsumtion och samlande på prylar. Många människor har så många saker/prylar att de fyller inte bara deras hem utan även garderober, källare och vindsutrymme. Det brukar kännas skönt när man rensar ut något man inte behöver. Om man rensar mycket, brukar välbehaget öka. Om man dessutom kan återanvända sakerna (skänka dem vidare) ökar tillfredsställelsen.
Eller i andra hand kan man återvinna dem.

Oavsett situationen i just ditt liv, så är det gynnsamt att granska sina rutiner och attityder med jämna mellanrum – ni vet de där som formar vår livsstil.

Färre prylar (och minskad konsumtion) innebär även en minskad påverkan på miljö vid produktion (förorening, klimat, uttag av naturresurser) och minskad risk för oönskade kemikalier i ditt hem.
En pryldetox brukar alltså gynna både miljö och hälsa.

Till julkalendern och de andra luckorna →