Unika lösningar för unika sammanhang

Att se helheten och utgå ifrån din vardag.

Holism

Varför?

Vi lever i en tid då vi glömmer bort att lyssna på kroppen och hur vi bör ta hand om oss.

Vi lever även i en tid då vi fyller våra hem med fler produkter än någonsin, vilket leder till en negativ påverkan på både miljö och hälsa (Cocktaileffekten). Och om miljön mår dåligt mår också vi dåligt, då det är den som förser oss luft, vatten och mat.

Det enorma informationsflöde vi utsätts för sänker vårt medvetande och gör oss mindre uppmärksamma på viktigare saker i våra liv.  Vårt naturliga tillstånd är att vara välmående och leva i samklang med naturen, och Miljö- och hälsokliniken (MOHK) hjälper till att nå dit.

Hur?

Miljö och hälsa är två stora komplexa områden som är intimt förknippade med varandra, och vi når framgång först när vi angriper miljö- och hälsofrågor utifrån detta perspektiv och med ett holistiskt synsätt. Denna holism genomsyrar MOHK:s verksamhet, och dessutom är varje klient unik. De tjänster som erbjuds utgör grunden, som sedan byggs på med klientens unika situation och förutsättning till förändring.


MOHK:s mål är högsta möjliga kvalitet för både din och planetens hälsa, och syftet med verksamheten är att underlätta resan mot dessa mål.


"Naturen skyndar sig aldrig, ändå blir allting utfört." - Lao Tzu

Det interna arbetet: Att vara en förebild.

Lotusblomman symboliserar strävsam utveckling samt upplysning.

Lev som du lär heter det, och det vill MOHK verkligen göra.

När det gäller miljöarbete så är både lokaler och verksamheten anpassad (delat utrymme, miljömärkta produkter, sparsam användning). En betydande del av verksamheten är dessutom förlagd i klienternas bostäder/lokaler.

MOHK har även hållbara finanser: Använder Ekobanken i kombination med JAK Medlemsbank, erbjuder kontantbetalning och stöder resursbaserad ekonomi.


Hälsoarbetet har länge varit en stor del av mitt liv, och är därmed också en naturlig och genomsyrande del i verksamheten som drivs av mig (Jimmy Lindsjö).             Mer om mig → 


©  2013-2020.  Miljö- och hälsokliniken  (MOHK)