Strålande tillvaro – 5G eller 5D?

Denna artikel vill belysa det viktigaste och mest akuta – för lilla du och för hela mänskligheten – och göra det på ett konstruktivt sätt, med syfte att underlätta.
Det handlar bra & dåliga energier och om det teknologiska som försöker ta över det biologiska (Transhumanism). Men det handlar också om lösningar.

2024-01-11

En hög ambition för denna artikel, men å andra sidan har mitt förarbete pågått i +15 års tid (teori och praktik). Det svåra nu är att sammanfatta det viktigaste, lyfta konkreta lösningar och göra det lättsmält för läsaren.

1. Bakgrund & funktion

Det pågår en snabb och mångfaldig Transhumanism (Th) samt övergrepp, men ofta smygande, så artikeln vill höja medvetenheten och föreslå åtgärder (för att lättare nå bättre hälsa och spirituell mänsklig utveckling för högre syften).

Efter ”industriella revolutionen” på 1700-talet har utvecklingen gått snabbare & snabbare, och haft teknologi och profit i fokus, på bekostnad av natur & mänsklighet. Nikola Tesla m.fl. varnade för att mäktig energiteknologi kunde hamna i fel händer, och Rudolf Steiner m.fl. varnade för radiovågors hälsopåverkan och störning i kopplingen till vårt Högre Jag och till esoteriska helande energier.

Allt är energi – för att förenkla delar vi in den i harmoni och disharmoni. Harmonisk/helande energi finner vi i naturen, medan disharmoni dominerar i människoskapad teknologi.
Ex: Disharmonisk elektromagnetism benämns ”elektrosmog” (det dominerande exemplet idag är strålning från telekomindustrins master, routrar och ”smarta” produkter).

Telekomindustrin startar i början av 1900-talet, tas över av styrande makter, och utvecklas snabbt och ohållbart (till skillnad från god/helande teknologi som motarbetades effektivt). På 1990-talet började radiomasterna användas till mobiltelefoni i stor skala (2G, andra generationens trådlösa telekommunikation). För varje G har exponeringen av elektrosmog (elsmog) ökat och även blivit mer invasiv och aggressiv i sin karaktär (via t.ex. A.I., ”Internet of Living Things”, ”Global hive mind”), och vi tillåter fler ”smarta” inslag i vår vardag.

Under 1900-talet såg vi en destruktiv utveckling även inom mat, medicin och media – vilket tillsammans med mobilteknologin ger en fundamentalt ohållbar situation.
Maten förlorar näringsvärde, ökar i gifter och GMO.
Medicin går från healing och naturmedicin till syntetiska symtomdämpande ”läkemedel” som sänker hälsa.
Media har gått från undersökande journalistik till gigantiska mediekoncerner som massproducerar propaganda och desinformation.

Modern medicin har också givit oss vaccin som blir mer destruktiva för varje generation – persistenta/neurotoxiska ämnen och nu senast mRNA-teknologi vars sprutor även innehåller Grafenoxid (GOx) som används av flera industrier (finns bl.a. i pekskärmar) pga av sin mångsidiga interaktivitet.

2. Problem

Ovan nämns flera saker som möjliggör Th, men vad är problemen då?

Hälsoaspekten: Både elsmog och kemiska gifter belastar hälsan och de interagerar dessutom ibland vilket ökar påverkan.
Elsmog är en fundamental påverkansfaktor och har potential att skapa vilka symtom och sjukdomar som helst + att den ökar känslighet (EHS) och skapar beroende. Elsmog påverkar även tankar och känslor.
Gifter kan ge allt från allergi till DNA-påverkan (särskilt i kombo med nanoteknologi och elsmog). Vissa värstingkemikalier får vi i oss från olika källor, vilket kräver hög medvetenhet för att begränsa dem. GOx får vi i oss via både hudkontakt och inandning. GOx interagerar med neuroner och WiFi och kan skapa blodproppar.

Och med 5G ökar dessa problem extra mycket:

Övervakning innebär bl.a. minskad frihet & avslappning, påverkad integritet och risk för oönskad kontroll som kan överdrivas och ge maktmissbruk.

Sårbarheten ökar om samhället snabbt och okontrollerat blir digitaliserat, automatiserat och AI-styrt.

Ett större problem är om vårt beteende styrs utifrån (särskilt när det görs obemärkt). Sådan kontroll över tankar & känslor sker delvis nu via 5G och 6G – stort steg närmare Th. Är du säker på att du själv inte styrs?

Elsmog och gifter påverkar vårt sinne* + media påverkar attityder & värderingar → påverkar beteende. *Har även visat personlighetsförändringar.

Allt ovan nämnt samverkar vilket ger förstärkt effekt, men det positiva är att detsamma sker med positiva/hälsosamma saker – vi behöver ”bara” se till att det positiva är större än det negativa.

3. Lösningar

Merparten av fokus och resurser ska ligga här, och artikeln avgränsar sig till lösningar i kategorierna hälsa och integritet.

Minska: Håll avstånd eller stäng av strålkällan. Blockera den. Harmonisera den + dig själv. Använd tråd (Ethernet) istället för trådlöst (Wi-Fi). Stäng av produkter nattetid. Stäng av funktioner (GPS, Wi-Fi, Bluetooth) när de inte används. Använd ”touch pen” istället för ditt finger.
Undvik/stäng av frekvenser som ger direkt inverkan: 24-26 GHz (vattenmolekylen och triggar GOx extra mycket) och 60 GHz (syremolekylen).
Gör även kemisk detox, via t.ex. aktivt Kol, vitlök och Ivermectin.

Stärk… din fysiska kropp: Känn in vad kroppen behöver + gör analyser.
Ät nyttigt & lagom (Ayurveda t.ex.) + antiinflammatoriskt + fänkålsfrön + tillskott (förslag: Koppar, NAC, vitamin C & D, Zink, Selen).
Andas och motionera i förhållande till hur mycket du äter och sitter stilla.
Jorda dig och vistas i natur. → God nattsömn.
+ Frekvensmedicin

mentalt/spirituellt: Yoga balanserar dig, och meditation lugnar och guidar.
Ha en tacksam inställning till livet, och praktisera förlåtelse.

Allt detta höjer din vibration och stärker ditt energifält.
= internt energiarbete

Ta reda på vad du vill ha/vad som gynnar, och sätt en intention att skapa detta och be om det. Merparten av ditt fokus bör ligga här men ibland bör man rikta fokus till det dåliga – säga nej till det – för att neutralisera orsaken bakom problemen (elsmog t.ex.) och därmed gynna fler än dig själv och högre syften.

Det finns en stor kraft i tankar med hög medvetenhet och god intention, och de kan förstärkas med det talade ordet (mantra, säga Ja/Nej etc).

Vår tillvaro ska vara hälsosamt strålande – vi ska låta vår interna sol stråla klart & starkt inifrån och ut. Denna energi helar & harmoniserar alla våra kroppar och höjer vibrationerna, vilket stärker ditt skyddande energifält och gör dig mindre sårbar för destruktiva energier utifrån, vilket attraherar mer harmoni i din tillvaro.

På så vis kan vi nå nästa generations människa (5D) istället för next gen smartfån.


/ Jimmy Lindsjö.

– – –

Läs även hur detta påverkar natur/miljö:
Electrosmog impact …” (rapport, 2019)
Gör skillnad på Earth day” (2020)