Utbud

Unika lösningar för privatperson & organisation

Kemikalieångest? Trött i huvud eller kropp? Vilse i informationsdjungeln?
Stödet finns här.
Och vem har inte funderat över kopplingen mellan dålig andedräkt och skövlingen av regnskog 😉  
Svaret finns här.

Tjänsterna syftar till att utveckla beteenden som främjar både hälsa och miljö (och ekonomi). Första steget (oavsett tjänst) är alltid ett samtal för optimal anpassning för respektive person*.
Det handlar ofta om en bred omställning i livet (med början i mentala processer som sedan påverkar beteendemönster), vilket nästan alla behöver stöd för att genomföra.
Tjänsterna guidar dig till en bättre hälsa – oavsett om du behöver rådgivning, stresshantering eller en heminventering.

Min kompetens är bred och holistisk, men dessa områden har extra fokus och expertis: Energi (bra och dålig), info-hantering, och kemi för hälsa och ohälsa. (Dessa kan kombineras i olika terapiformer).
Detta fördelas över tjänsterna som ni ser nedan.

* = Tjänsterna anpassas till organisationer också (skolor, företag, föreningar, myndigheter).

Tjänsterna

Startblocken:  Inledande samtal om din nuvarande situation och eventuella önskemål om åtgärder.
Heminventering: Hur är läget i din bostad (gällande kemikalier och elsmog)? Finns det någonting som kan förbättras?
Mitt gröna jag:  Vi tittar på alla områden och aspekter av din vardag, och miljöanpassar. Mat, kläder, el/värme, transporter, prylar …
Mitt hälsojag:  Liknande upplägg som tjänsten ovan. Kost, fysisk och mental aktivitet, andning, vila & sömn …
Mitt överjag:  I omställningsarbete är de mentala processerna centrala, då vi här kan finna de största hindren för utveckling/omställning.
Allt är energi:  Din omvärld och din kropp är energi i olika former. Energibehandlingar ökar ditt välmående på olika plan.
Expertis / konsult / frilans:  Dra nytta av denna holistiska kompetens i sammanhang som föreläsning, studiecirklar, journalistik, miljöledning, projektledning m.m.
Mer info om tjänsterna samt priser och annat praktiskt: HÄR.

Paketpriser: Beställ flera tjänster samtidigt till reducerat pris. Välj ett färdigt paket eller blanda själv. Se mer på nästa sida.

Så här kan det se ut när man anlitar MOHK (ett teoretiskt exempel).

Andra exempel:

Intervju i TV4: Gifter i förskolor. (Dec 2013)

Inventering av leksaker på en leksaksbytardag.

Informationskväll om städning utan miljögifter hos Hyresgästföreningen.

Exemplen ovan är sådant som inte finns med i listan med  uppdrag jag genomfört.