Lucka 8: Yoga & Ayurveda

Yoga har nog de flesta hört talas om idag, men alla är nog inte säkra på vad det egentligen är. Många förknippar det nog med meditation eller att man vrider kroppen i konstiga vinklar, men det är så mycket mer än det.
Det är nog mindre vanligt att folk känner till Ayurveda, och hur den är kopplad till yoga.

Gammal visdom står tidens tand

Yoga  betyder fusion/förening. Din kropp, tanke och själ ska förenas – och slutligen även förenas med omgivande universum och dess energier och medvetande. Syftet är bl.a. att skapa balans och höja medvetandet.

Yoga är en holistisk livsfilosofi snarare än att bara vara motion eller meditation. Genom att lära sig yogans grundläggande värderingar (teori) och sedan (framför allt) praktisera dessa, skapar du ett liv med glädje, lätthet och harmoni. Detta gynnar din hälsa på så många sätt att det inte får plats att räkna upp här. (Jag kan själv intyga.)

Yogan (som praktik) finns i många olika inriktningar/typer, och eftersom yoga utgår från den som utövar (utan prestationskrav) kan den anpassas till vem som helst. Andningen är viktig i alla typer av yoga, och ibland kompletterar man med meditation och även chanting/toning (för att med vibrationer i valda frekvenser luckra upp blockeringar eller förstärka effekter).

Yoga utvecklades parallellt med Ayurveda för ca 6000 år sedan, och inom dessa läror (och andra) är energier och dess flöden centrala. Mer om energi i en kommande lucka.

Ayurveda  anses vara världens äldsta och mest beprövade hälsosystem, och sannolikt även det mest framgångsrika. Till skillnad från modern västerländsk medicin fokuserar man inte på (eller behandlar) symptom – man försöker istället hitta och behandla de bakomliggande orsakerna. Och man behandlar inte med syntetiska läkemedel, utan med många olika naturliga metoder för att få ett holistiskt angreppssätt.
Ayurveda har friskvård som grund – inte sjukvård. Man vill alltså stimulera kroppens självläkande egenskaper, och hitta det välmående som är vårt naturliga tillstånd.

För att nå dit krävs en unik bedömning av varje individ, och en av de saker man bedömer är vilka kroppstyper/doshor som dominerar. Det finns tre olika (Vata, Pitta, Kapha), som ofta är kombinerade.
Maten är central för vår hälsa och därmed även inom Ayurveda.

Råd   Det är aldrig för sent att börja med yoga, men vänta inte 🙂
På många ställen finns öppna yogapass så att man kan testa utan att skriva in sig en hel termin.
Men vad ska man välja? AshtangaHatha och Kundalini är några av de grundtyper som finns, men på senare år har det dykt upp många nya typer. Kartan nedanför kan vara till hjälp.

Ett besök hos en ayurvedisk hälsorådgivare kan vara en god investering. Om du inte har någon i närheten eller för tillfället inte har råd, kan man finna en del användbara tips online eller i böcker. Mer info här.

Ayurveda och Yoga är friskvård, och det är aldrig fel att utöva eller skänka som gåva.
De gynnar båda miljö dessutom, då de förespråkar den naturliga vägen: Lev i samklang med din omvärld och agera på naturens villkor (vilket innebär t.ex. att äta ekologisk mat och att inte överkonsumera). Allt detta gynnar särskilt ditt mentala välmående vilket ofta är en utmaning att hantera.

Till julkalendern och de andra luckorna →