Balans

Publicerad 11 okt 2018

Balans är ständigt aktuellt och centralt i allas våra liv. Medvetenhet om, och anpassning till, detta kan förändra ditt liv.

Vårt universum (både makro- och mikrokosmos) är i konstant förändring och stundtals kaotiskt, men balans är också alltid närvarande som en utjämnande och harmoniserande faktor.
Yoga, Ayurveda, Taoism och många av de största trossamfunden och filosofiska inriktningarna (samt moderna profeter/bloggare) talar om balans – ofta för att lyfta hur viktigt det är.

I naturens system och kretslopp brukar det ske automatiskt, men i våra samhällssystem och sociala konstruktioner (som sällan följer naturen) brukar vi behöva eftersträva balans manuellt.
På ett övergripande plan kan vi titta på det fysiska och det mentala som två kategorier. Dels bör vi ha balans mellan kategorierna, dels inom kategorierna.

Mellan: Under större delen av människans historia har vi haft en ok balans mellan det fysiska och det mentala. Den moderna västerländska I-landspersonen har däremot en stor obalans pga av en överaktiv hjärna och underaktiv kropp.

Aktivitet och vila

Inom: När det gäller det fysiska brukar vi inte ha några större problem med att avgöra om vi behöver justera en obalans: Om vi suttit stilla för mycket, kan vi enkelt motionera för att balansera upp.

Det mentala brukar vara lite svårare – hur stänger man av hjärnan liksom …

Det är viktigt att se över sin livsstil som helhet och se hur man använder hjärnan. Hur mycket intryck tar den in under en dag? Tar den emot passivt eller aktivt? Är det en balans mellan analytisk och kreativ aktivitet? Får hjärnan endast vila när du sover?

Hjärnan behöver vila under dagen också, och det görs effektivast genom att stänga ute externa intryck. Det kan ske medan du diskar, motionerar eller mediterar.

Balans är även viktig gällande känslor, kost och social samvaro… och förstås den stora & oumbärliga spirituella aspekten (som är den tredje kategorin).

Några exempel där balans kan vara viktig

  1. Energiintag av traditionell föda eller ljusföda (inkl solen).
  2. Andlig utveckling (svårt hitta balans & harmoni under transformering).
  3. Mediautrymme för folk med viktig sakkompetens & bra budskap, kontra folk som snarare är duktiga på att höras och synas (reklam, socialmedia, vloggers etc).
  4. Omställning (fysisk, mental och andlig). Se nedan.
  5. Polarisering: Sällan 0 eller 100%, men behöver ej heller vara 50-50. (Ex: Omega3 & Omega6 som enligt rådande vetenskap är balanserade vid 1:3-ratio.)
  6. Vardagsrutiner: Här finns ofta en lägre medvetenhet om obalanser/ensidigheter (fysiska, mentala, känslomässiga).

Listan kan göras väldigt mycket längre, men oavsett exempel är det bra att ha med sig medvetenheten om ”balans” som en faktor för en mer harmonisk tillvaro.

Jag tycker att ”Yin & Yang”-symbolen är underbar: Utseendemässigt dominerar kontrast och polarisering, men på djupet handlar det om integrering och samspel … och därigenom balans och holism.

Genomsnittsmänniskan tänker & agerar relativt svartvitt/polariserande: Vill se två punkter tydligt åtskilda, veta vad punkterna står för (på ett ungefär) och att man själv står tydligt vid en av dessa punkter … då det är bekvämare. I verkligheten (den esoteriska f.a.) är vi snarare (som individer såväl som grupp) utsmetade över helheten (YY-symbolen), vilket vi märker om vi vågar lyfta blicken, se helheten och försöka vara neutrala. Agera holistiskt m.a.o.

Förening & enhet för omställning

Den spirituella aspekten får ibland stå tillbaka för den fysiska och den mentala.
Yoga försöker skapa balans mellan dessa tre aspekter samt förena dem (och genom detta praktiserande uppnå en inre balans).

Omställning: Ofta har vi obalans mellan fysisk, mental och spirituell omställning (fokus fysisk). Det mentala (ekopsykologi t.ex.) kan vara en bra brygga mellan det fysiska och spirituella … vilket kan ge bra förankring, harmoni och driv i en omställningsprocess. Vi närmar oss då människans sanna natur: Enhet med allt levande. Där återfinner vi samhörigheten med naturen och ett holistiskt varande… vilket krävs för att nå riktig och varaktig hållbarhet. 

Själv försöker jag att vara en brygga mellan ”miljörörelsen” och ”andliga rörelsen” (stereotypa och förenklande benämningar, men ni förstår nog vad jag menar), vilket är utmanande.

Hur ser ditt liv ut? Är du redan idag medveten om balansen i vissa sammanhang? Lagom balans mellan kaos och harmoni? Försök finna exempel på obalans/ensidighet (i ditt liv) som går snabbt att åtgärda.

Med balanserande hälsningar
/ Jimmy

Tre korta tips

  • Praktisera yoga
  • Kolla vardagsrutiner
  • Umgås med naturen

Mer läsning

Informationshantering är en stor utmaning som påverkar många aspekter av våra liv.

Mental prestanda: Hjärnan och sinnets roll samt vad som påverkar dessa.

Yoga och Ayurveda är viktiga verktyg, och balans är en central del.

Holism: Helhet & delar, kors & tvärs.

Omställning: Den officiella rörelsen sysslar bl.a. med ”inre omställning”.

Ekopsykologi, inkl utbildning hos Lodyn.