Artism

Artism och hållbarhet

publicerad 2016 ca

Är du rasist eller bara artist? Nej detta handlar inte om musiker med rasåsikter – det handlar om Homo sapiens med hybris. De flesta är välbekanta med begreppet rasism, men hur många känner till artism. Denna text vill belysa artismen som ett hinder på väg mot sann hållbarhet.

Begreppet artism [”speciesism” på engelska, ibland även kallat ”artdiskriminering”] hittas knappt vid sökning på nätet, så det kan väl passa bra att belysa artismen lite extra då. Särbehandling av olika människoraser/grupper kallar vi ”rasism”, och på så sätt blir särbehandling av arter ”artism” (och utövare kallar vi alltså ”artist”).

Rasism har relativt stor och ökande uppmärksamhet nuförtiden. Men det räcker inte – vi behöver raskt skynda vidare till nästa nivå där vi ser till alla arter av liv på denna planet – vi bör inte särbehandla någon art. Artism är ett större problem än rasism, men människans egocentrerade tillvaro döljer ofta detta för oss.

Exempel: Hur många föredrar en kanin framför ett bi? En katt framför en råtta? En människa framför ett träd?
Ofta väljer vi utifrån sociala konstruktioner istället för biologiska (mer om dessa i en annan text), vilket ofta blir ohållbart då vår existens vilar på de biologiska. Om vi ser alla arter som likvärdiga – och inkluderar växtarter vilket ofta inte görs – då börjar vi närma oss den högsta nivån: Holism.

I den holistiska världsbilden ser man delarna men också helheten. Man förstår att alla organismer är energi i olika former med samma grundförutsättningar och att den nödvändiga och balanserade interaktionen skapar synergieffekter som ger oss sann hållbarhet. Lite så …

Och i detta synsätt är förstås planeten i sig en organism. Behandla din nästa (organism) som du själv vill bli behandlad.

inte artist men …

I slutändan bottnar vårt agerande i kultur, samhällsnormer och fostran … vilka skapar värderingar och attityder … vilka påverkar tankar och åsikter … vilka påverkar agerande. Det är m.a.o. inte konstigt om man tidigare i livet haft rasistiska åsikter (särskilt äldre generationer). Och det är verkligen inte konstigt om man tänker eller agerar artistiskt då våra samhällen är uppbyggda kring att människan är högre stående än andra arter.

Om vårt nuvarande samhälle inte är hållbart & holistiskt då krävs att man själv gör det jobbet och ställer om. MEN det fina är att samhället är ju vi – och för varje person som ställer om och agerar förebild kommer andra att följa (vilket också sker nu). Och när tillräckligt många gör så, uppstår kritisk massa → paradigmskifte → nya samhällsnormer.   

När detta har skett kommer vi människor att ha bytt plats med träden i den värderingsskala som hittills har legat till grund för dagens 1900-talsbeteende: En skala som hittills varit mänskligt ego-centrerad med människan i topp, följt av våra husdjur, följt av andra djur och vegetationen i botten. Den uppdaterade värderingsskalan baseras på det som är viktigast och grunden för hälsa och livet – ekologi – och i denna skala finns träden högst upp medan människan har fått sin välförtjänta sistaplats … långt under myggor, fiskmåsar och ”ogräs”. 🙂