Elsmog

Elsmog är det nya svarta.

Vad är detta, och varför är det viktigt?

(original publicerat hösten 2014)

Ett holistiskt synsätt och överblick av stora områden som hälsa och miljö ger en stor spridning, och ibland behövs fokus och avgränsning. Därför tittar jag efter områden som är extra allvarliga och fokuserar insatser där de gör störst nytta.

Det är alltså ingen slump att jag fokuserat på miljögifter och elsmog de senaste åren. Båda dessa områden ligger efter när det gäller forskning, insatser från myndigheter samt kunskap hos allmänheten. Båda är dessutom stora hälsorisker som verkar i det tysta och därmed ofta upptäcks först när skadan är skedd.

Elsmog = elektromagnetisk dimma (från fält och strålning) 

Det finns dock skillnader mellan dessa problemområden:
Den negativa påverkan från elsmog kan ofta upphöra direkt när källan försvinner (apparaten stängs av), medan miljögifter kan finnas kvar länge i omplopp.
Å andra sidan är elsmog dödligt lurig då den är ännu svårare att upptäcka – det krävs avancerade mätare för att visa det våra sinnen inte klarar av. (Undantag finns dock: Vid stark strålning kan vi känna den.)
Dessutom har vi idag en situation där telekomindustrin är snabbare och starkare än andra aktörer, vilket bl.a. lett till att många länder har föråldrade och svaga gränsvärden. Denna situation är särskilt påtaglig i Sverige, där det dessutom är väldigt tyst om senaste nytt och rekommenderade gränsvärden från många oberoende forskare

Vi har alltså en situation i Sverige där en stor del av befolkningen vill ha senaste nytt från telekom-branschen men inte från forskarna (då det är bekvämare att ha kvar näsan i en kul app istället för att öppna ögonen och se denna situation).

Mer om vad elsmog är.

Samlad information

Intensiteten och omfattningen av mikrovågsexponering är idag väldigt allvarlig, men det finns enkla och snabba sätt att värja sig … t.ex. att minska antalet strålkällor och att hålla dem på avstånd.
Tillämpa försiktighetsprincipen! (Ett konkret exempel är att inte ta emot trådlösa elmätare som elbolag delar ut, då de kan innebära en riktigt allvarlig hälsopåverkan.)

Här är ett urval av info, i olika kategorier:

FORSKNING

The BioInitiative 2012 Report   (Förmodligen den tyngsta och bäst samlande rapporten.)

100-tals andra exempel, från 2008 fram till idag.

DOKUMENTÄR, VITTNESMÅL, VARFÖR GÅR DET LÅNGSAMT? m.m.

Thank You for calling. (2016) Tysk dokumentär.

Wi-Fi Refugees. (2017) Kort dokumentär från USA.

Take back your power. (slutversion 2017) Prisbelönt dokumentär som relaterades till svenska förhållanden vid utgåvan 2014. (Delar av dokumentären handlar om personlig integritet, men MOHK vill lyfta delen som handlar om elmätarnas hälsopåverkan.)

Resonance – beings of frequency. (2013) Dokumentär om hur livet på vår planet påverkas av att leva i exponering av global strålning med onaturliga frekvenser.

Punitive power and the smart meter tyranny [Youtube]. Ett färskt fall från Australien.

Health problems with smart meters [Youtube]. Ett pågående exempel (inkl mätningar i del 1). USA

+ flera exempel på vittnesmål och dokumentation om vad som händer, i Sverige och i övriga världen.

+ Informativ video [Youtube] om strålning (smartphones, wifi) och om barns exponering i skolan.

Tunga och långsamma WHO klassade mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande”. Ett viktigt steg framåt, men ett alldeles för litet steg anser många forskare. Dessutom får WHO stark kritik för en stor rapport om hälsorisker med mobilstrålning. (Ett utkast släpptes i nov 2014 som har fått många organisationer och oberoende experter att reagera.) 2016 kom uppgifter om jäv/korruption i EMF-projekt av WHO. Läs och rösta här för att det åtgärdas.

+  F.d. VD:n för Microsoft Canada jobbar nu för att öka strålskyddet, och täcker in det mesta på denna presskonferens.

Professor fick sparken – varnade för mobiltelefonins hälsorisker.  (I Sverige och Finland har forskarna ibland lite svårare förutsättningar än i många andra länder.)

Gränsvärden i olika länder och områden. Sverige har ett gränsvärde på 10 W/m2, medan t.ex. Italien, Kina och Ryssland ligger på 0,1. Och i enskilda städer (t.ex. Paris och Salzburg) har man ännu lägre gränser.

Vilka samband finns mellan utvecklingen av trådlös mikrovågskommunikation och temperaturhöjningar i organismer och i atmosfären? Och nu adderas 5G.

Bilden visar ett samband med global temperaturhöjning.

PÅVERKAN

Elsmog påverkar allt levande – exakt hur det påverkar styrs av många olika faktorer från fall till fall. Koncentrationssvårighet/töcken, sömnstörning, torrhet, oregelbundna hjärtslag m.m. är tidiga symptom. Resultaten kan sedan bli cancer, neurologiska sjukdomar och ett allmänt sänkt immunförsvar (då elsmog kan störa på cellnivå och de avgörande elektriska signaler kroppen skickar). 

Elsmogen bidrar också till ökningen av överkänsligheter, såsom EHS + MCS .

Läs mer om risker och påverkan här + här + här (Youtube) + mental prestanda och sjukdomar.

Förvärrande faktorer: Vår kapacitet att hantera exponering minskar med en osund livsstil (som t.ex. kan öka halten tungmetaller i kroppen, t.ex. aluminium, som t.o.m. kan förstärka påverkan från strålning). Merparten av elsmogen är pulsad vilket kan störa extra.

Ny teknik kan försvåra för oss: Nanopartiklar (av t.ex. aluminium) är dels så små att de kan tränga längre in i kroppen än normalstora, dels kan de vara strålkällor (som då blir svårare att identifiiera och undvika) t.ex. ”smartdust”.  Sedan finns ju även diverse typer av chip (sändare inuti kroppen).

Naturen som helhet (miljö & klimat) påverkas. Se denna samlande  rapport (2019).

Sist men inte minst så tar 5G oss till en ny nivå av exponering och problem. N.Y. Times håller inte alls med om detta så MOHK passade på att IH-granska deras artikel & ställningstaganden. Kompendium om 5G.

Mikrovågsugnar påverkar mer indirekt (via maten) även om de läcker lite strålning också. Källa -1 , 2 .

Smutsig el” är vanligt men kan vara okänt för många. Även LED-lampor är (varierande) smutsiga.

RÅD, AGERANDE OCH ÖVRIG INFO

Allmän info och goda råd, om bl.a. Wifi som trådlösa elmätare ofta använder. + ”Tio goda råd” (PDF, lämplig för utskrift) + Nyhet samt tips om hur skydda sig (Dr Mercola) + StoppaWiFi.se + Stop Global Space WiFi + Stop 5G (forskarappeal).

Petition/namninsamling för privatpersoner: Strålningsfri skola + Protest mot införandet av det riskfyllda 5g

+  Stoppa jäv i EMF-projekt (internationell) + Stop 5G on Earth and in Space (internationell).

Agera för … skydd: Minska antalet strålkällor, och håll de kvarvarande på avstånd. Bli medveten om hur du använder strålkällorna, och lyssna på kroppens signaler. Ha mycket växter i hemmet, och vid behov även joniserande produkter (apparater, Himalayasaltlampor m.m.). Tillämpa försiktighetsprincipen!

… och förändring:

 • Använd 2G istället för 4/5G (och ”smarta” produkter) så ofta som möjligt. Stäng av mobil/padda/router så ofta som möjligt. Köp inte 5G/smarta produkter.
 • Skriv till telekomindustrin + politikerna (även lokalt) + media: ”Vi vill ej ha 5G”.  Vad vill vi ha? *
 • Juridik & politik som verktyg: Samlade ex (intl) + fler ex i kompendiet.
 • Sprid kännedom i dina nätverk/till allmänheten.   Infobladen i kolumnen kan hjälpa.  -> 
 • Skriv under namninsamlingar/petitioner (se ovan) + demonstrera + dokumentera 5G-framfarten och ev negativa effekter + stötta och/eller aktivera dig i lokala grupper.
 • Stöd för att hantera denna info och orka agera (utöver det ni får härifrån förstås).

* Att specificera vad vi vill ha är ibland lika viktigt. Förslag:

 1. Stoppa tills vidare utbyggnad av de trådlösa nätverken – inklusive 5G, 6G och dess tester samt satelliter.
 2. Genomför fullständiga och oberoende utredningar om alla risker (primärt miljö och hälsa) utifrån Försiktighetsprincip och befintlig forskning.
 3. Anpassa samhället utifrån ovan nämnda utredningar (inkl befintlig forskning).*
 4. Utveckla sjukvården samt ta större hänsyn till EHS (elöverkänslighet) i den grad andra länder har gjort.
 5. Anpassa gränsvärden utifrån Bioinitiative’s rekommendationer (t.ex: 0,3 nanoWatt/cm2 för långtidsexponering, 3 nanoWatt/cm2 för korttid).
 6. Skapa / utveckla en marknad för anpassade telekomprodukter (lägre uteffekt, annan energi). Övriga produkter ska ha tydliga varningar på sig (eller förbjudas) utifrån de nya gränsvärdena.

* T.ex. att främja användningen av trådat internet (kabel/fiber).
Man kan även eftersträva konceptet ”Safe G” som är under utveckling.

Hur fungerar vissa elmätare och fjärravläsning + om lagar och elbolagens roll.

Hemsidor/facebookgrupper för den som vill hålla koll och/eller engagera sig:  fem G & el-smogWIFI STRÅLNING …  + Stop Smart meters Scandinavia + Strålsäkra Sverige .

Nyheter från Strålskyddsstiftelsen (på svenska) och Microwave News (engelska).

Delar av infon ovan (fokus 5G) finns samlat i detta kompendium (2019) och på engelska.

Kom ihåg: Detta är ny (och obekväm) info för många människor så var förstående om de spontant reagerar med att vara skeptiska eller bli irriterade.

“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.” – Nikola Tesla

5G-kompendium (Publik)

Infoblad 5G & elsmog:

Obs: Om ni beställer en inventering av hem eller företag, finns tilläggstjänsten Mätning. Denna kan även beställas som en separat Elsmogtjänst (info + inventering + mätning).