Lucka 20: Elsmog

Elektrosmog/elsmog har (till skillnad från energi) ökat enormt sedan slutet av 1900-talet, och de vanligaste exponeringarna idag har en negativ inverkan på allt levande. Men vad är ”elsmog” och hur kan man skydda sig?

Elektromagnetism

Energi finns i allt – t.ex. värme, ljud, elektricitet och elektromagnetism.
Denna lucka fokuserar på elektromagnetism och dess moderna företeelse ”elsmog”.

Elektromagnetism visas enklast i en bild (nedan) av ett spektrum av vågor (rymmer både magnetfält och strålning). De elektromagnetiska vågorna till vänster i bild är långa och därmed lågfrekventa (det är här vi finner planetens och människors frekvenser). Därefter följer Radiovågor och subkategorin Mikrovågor. Spektrat är egentligen steglöst men delas in av klassificeringsskäl (gränsen mellan kategorierna är dock suddig – t.ex. mobiltelefonens signaler ligger i Radiovågor och i Mikrovågsområdet samtidigt).

Det påstås ibland att högre frekvenser = större negativ påverkan, men det är en förenkling, och det finns många faktorer som spelar in – bl.a. uteffekten att mobilsignaler är pulsade (bidrar till disharmonisk karaktär i signalen).

Elsmog

Elsmog är en modern term [elektrosmog = elektromagnetisk förorening] som täcker in den onaturliga/människoskapade delen av elektromagnetismen – den del som ökat så snabbt sedan 1990-talet och som påverkar oss negativt.

Exakt hur det påverkar styrs av många faktorer, men att det påverkar kan vi förstå både med sunt förnuft och genom forskning. Om vi tar direkt exponering av mobiltelefon som exempel så visar oberoende forskning tydligt att riskerna och effekterna är så allvarliga att vi radikalt måste ändra de gällande gränsnivåerna i Sverige och i flera andra länder (Sverige är ett U-land i detta avseende).

Den stora risken för oss finns framför allt i strålningen, och idag är de främsta källorna mobiler, wifi och laptop/läsplatta. Vi kan här även räkna in andra ”smarta” produkter som t.ex. elmätare (+ mikrovågsugn, med en mer indirekt exponering). Sedan är även fälten en bidragande faktor (smutsig el t.ex.). 

Negativ påverkan ökar nu med 5G(Sidan inkluderar forskning). [2023]

Ovan nämns frekvens, uteffekt och modulation – några av de faktorer som avgör
hur negativ påverkan blir. Andra faktorer är tid, avstånd och antalet källor.

Vi bör minska på alla faktorer utom avståndet som ju förstås bör öka 🙂
Fler tips på Vad man kan göra (privat) och gällande verksamhet.

Utveckling av informationen + vissa källor 

Till julkalendern och de andra luckorna →