Elsmog dödar humlor

Elsmog-faktor bidrar till massdöd av humlor.

Sedan några år tillbaka uppmärksammas humledöden mer – vilket kan bero på dels att bevakning & delning ökat, dels på att humledöden blivit mer markant (fler döda samtidigt och plötsligt).

Det finns olika teorier om detta, men låt mig börja med att säga: Tänk om alla stämmer .. och samverkar. Det är nämligen så naturen brukar fungera (vare sig vi mänskor förstår det eller ej).

Rapporter/artiklar/vittnesmål* bekräftar att det sker en massdöd av humlor ungefär i juli månad varje år. Detta är delvis en (sedan länge känd) naturlig process utifrån humlans livscykel och samhällsuppbyggnad, men utöver det naturliga i händelsen verkar andra förvärrande faktorer ha blivit vanligare på senare år.

Vissa experter är (olämpligt) tvärsäkra. Men flera vittnesrapporter menar att de inte sett det på den nivån tidigare (eller alls). Dels mängden, dels samtidigt/plötsligt. https://www.smalanningen.se/article/doda-humlor-i-tusentals/

Fler publikvittnen samt SLU-expert som avfärdar lindgift-teorin: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/massod-av-humlor-i-enkoping-jag-sag-sakert-100-stycken

P4 går på lindgiftlinjen: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=2989363 (2009)

Det har skrivits om humledöd tidigare men sett över 20 års tid så har reportagen nu blivit fler och värre: http://www.pressen.se/10390603.html

Faktorer/potentiella problem

Vissa säger att humlorna dör så pga ett gift i lindblomman och att mängden döda humlor under dessa träd därför är stor.

Men forskare har inte kunnat hitta gift i träden. Det finns inte heller några tester som visar att humlorna dött av varken alkoholförgiftning eller giftig dagg.” [Naturskyddsföreningen]

Någon kommun t.o.m. föreslog att man skulle hugga ned lindarna.

Det är ungefär detsamma som att säga att naturen är korkad – att den skapar ett gift som lurar nyttodjur, och att humlan är korkad som inte vet vad som är giftigt. Detta går emot vad vi vet (etablerad forskning och empiri) gällande naturen. Det går också emot fältstudier från millennieskiftet och bakåt, vilket då snarare visar en förändring i humledöden som är en relativt ny företeelse.

Många forskare/experter tror dock inte att lindblomman är giftig:
Vissa hävdar enbart den naturliga processen, att humlornas sista matutbud för säsongen är linden så de blir där till de dör. Att Silverlinden är naturlig i södra Europa medan humlan är naturlig i norra Europa borde inte spela någon större roll.

Vissa hävdar bekämpningsmedel (syntetisk förgiftning). Denna typ av förgiftning är naturligtvis en viktig faktor då exponeringen mestadels ökat sedan mitten av 1900-talet, och ibland blivit giftigare (t.ex. neonikotinoider). Här är ett fall från USA med just humlor och neonikotinoider.

Viss framgång våren 2019 (men endast vissa av gifterna begränsades, och som vanligt med kemiska gifter så finns de kvar i naturen ett tag efteråt).

Mer om syntetiska gifter och bekämpningsmedel + om Aluminium i bi-länkarna nedan.

Men det finns en tredje faktor (utöver den naturliga) som är en av de viktigaste: Elektromagnetiska föroreningar (elsmog).

Elsmogen kan dels förstärka de övriga faktorerna/teorierna (då den är en fundamental faktor), dels kan den förklara plötsligheten då den på egen hand är destruktiv. Se t.ex. bina som här faller döda ur luften sannolikt pga elsmog. (USA, juli 2019)

Utöver den direkt destruktiva verkan så använder humlor (och bin) elektromagnetism för att orientera sig och hitta mat (vilket elsmogen då hindrar): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23429701 + https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19279630 + http://www.honeybee.neurobiologie.fu-berlin.de/column/ESF.html

Därför är det väl extra olämpligt att fästa antenner direkt på humlorna: Humlor övervakas med radar på ryggen: http://www.pressen.se/2568411.html

https://www.expressen.se/kvallsposten/sa-overvakas-humlor–med-radiosandare/

Sett till elsmogens utveckling har den blivit väldigt signifikant sedan 20 år tillbaka … och successivt ökat. Forskare/vetenskapsmän som är kunniga inom både elektromagnetism och biologi vet att elsmogens fundamentala karaktär gör den till en viktig faktor i alla sammanhang.

Var kommer flesta rapporter från på senare år? Tätbefolkade områden. Och där det finns koncentration av människor finns det koncentration av antenner/strålning.

Forskningen har kartlagt dessa samband sedan flera år tillbaka. De samhällsgrupper som däremot ligger efter är: Media (som av olika anledningar inte belyser befintlig forskning); Beslutsfattare (ofta okunskap och omedvetenhet); Miljöorganisationer (tyvärr relativt omedvetna då elsmogen hittills inte setts som en miljöfråga).

Läs mer i ”Electrosmog impact on environment and climate”.

Slutsats

Kombinationseffekten är avgörande och i helheten är elsmog en stor & viktig faktor.

Överlag blir artiklar/rapporter mindre säkra angående lindblomman som faktor ju nyare de är – vilket kan bero på den mängd forskning under 2000-talet som bekräftar de andra faktorerna.

Så – de experter som än idag hävdar lindgift som enda faktor bör inte tas på allvar.

Alltså vill jag påminna om ingressen: Alla teorier lär stämma och spela roll – det viktiga är att analysera detta holistiskt så att man förstår vilken roll de spelar och hur de bör prioriteras.

Ödmjukt föreslår jag följande: Elsmog och syntetiska gifter prioriteras högst.

Fällning av träd bör inte ske, och den som fäller ett träd bör själv fällas.

Medvetenhet har ökat gällande hur viktiga pollinatörer är. Men om vi vill nå hållbara samhällen (på riktigt) måste vi inse hur viktiga även träd är … och anpassa oss till det: https://milken.se/nytt/texter/artism.html

Flera av de tips som hjälper bin hjälper också humlor.

Mer info

Artikel om bidöden.

Mer om hur du kan hjälpa bin: Vattenskål + bihotell + mer mat 
(pollinatörer behöver livsmedel, bra boplats och en oförgiftad levnadsmiljö … liksom oss)

Odla bin själv + stadsodling (Malmö) 

Donera + bli bi-fadder + stöd en lokal biodloing 

Namninsamling: Save the bees

Blandad info: Varför händer det, konsekvenser, och vad kan jag göra? + Ny forskning visar samband mellan Aluminiumförgiftning och bikollaps.   

Naturskyddsföreningen: Rädda bina + ”Grön” midsommarmat .

Intressegrupp: Bee against Monsanto (Facebook)

Mer fakta

Ny rapport: (fritt) Aluminium = bidöd + Infografik om bi och gifter + Ytterligare orsak bakom bidöd.

Rapport om hur naturen som helhet påverkas av elektrosmog.

Dokumentärer: More than honey + Queen of the sun

Publicerad 2 aug 2019

Arbetande humla
Exempel på mat till bina